datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Brennbergbánya Településrészi Önkormányzat 2008. évi határozatai

 
 
 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2008. (II. 19.) BTÖ Napirend
2/2008. (II. 19.) BTÖ Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
3/2008. (II. 19.) BTÖ Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
4/2008. (II. 19.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet elfogadásáról
5/2008. (II. 19.) BTÖ Előterjesztés közterületek elnevezéséről (Nyírfa utca)
6/2008. (II. 19.) BTÖ Előterjesztés közterületek elnevezéséről (Rönkfa utca)
7/2008. (II. 19.) BTÖ Előterjesztés közterületek elnevezéséről
8/2008. (II. 19.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (III. 1.) rendeletének módosításáról
9/2008. (II. 19.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről
10/2008. (III. 4.) BTÖ. Napirend
11/2008. (III. 4.) BTÖ. Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzat 2008. évi költségvetési támogatásának felosztása
12/2008. (III. 17.) BTÖ. Napirend
13/2008. (III. 17.) BTÖ. Előterjesztés az INNOLIGNUM Sopron Szakvásárral és Rendezvénysorozattal kapcsolatos együttműködési megállapodásról
14/2008. (III. 17.) BTÖ. Előterjesztés az önkormányzati központosított közbeszerzési rendszer bevezetéséről (határozati javaslat véleményezése)
15/2008. (III. 17.) BTÖ. Előterjesztés az önkormányzati központosított közbeszerzési rendszer bevezetéséről (rendelettervezet véleményezése)
16/2008. (III. 17.) BTÖ. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról (I. hat. jav.)
17/2008. (III. 17.) BTÖ. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról (II. hat. jav.)
18/2008. (III. 17.) BTÖ. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról (III. hat. jav.)
19/2008. (III. 17.) BTÖ. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról (IV. hat. jav.)
20/2008. (III. 17.) BTÖ. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról (V. hat. jav.)
21/2008. (III. 17.) BTÖ. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról (VI. hat. jav.)
22/2008. (III. 17.) BTÖ. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról (VII. hat. jav.)
23/2008. (III. 17.) BTÖ. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról (VIII. hat. jav.)
24/2008. (IV. 15.) BTÖ. Napirend
25/2008. (IV. 15.) BTÖ. Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend- és közbiztonsági helyzetéről, annak 2007. évi alakulásáról, a tett és a 2008. évre tervezett intézkedésekről
26/2008. (IV. 15.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
27/2008. (IV. 15.) BTÖ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása (rendeletalkotás)
28/2008. (V. 20.) BTÖ. Napirend
29/2008. (V. 20.) BTÖ. Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (I. fordulós anyag) - I. határozati javaslat
30/2008. (V. 20.) BTÖ. Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (I. fordulós anyag) - II. határozati javaslat
31/2008. (V. 20.) BTÖ. Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) Ör. módosításáról
32/2008. (V. 20.) BTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló 41/2001. (X. 1.) rendeletének módosításáról
33/2008. (V. 20.) BTÖ. Előterjesztés a Selmecbányával kötendő testvérvárosi szerződésről
34/2008. (VI. 17.) BTÖ. Napirend
35/2008. (VI. 17.) BTÖ. Előterjesztés a Nemzetbiztonsági Hivatal által kezdeményezett nemzetbiztonsági védelem tárgyában (megállapodás kötés elutasítása)
36/2008. (VI. 17.) BTÖ Előterjesztés a Nemzetbiztonsági Hivatal által kezdeményezett nemzetbiztonsági védelem tárgyában (felterjesztés)
37/2008. (VI. 17.) BTÖ. Előterjesztés az IGSZ és a hozzá kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködési megállapodásairól és a költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (a Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata)
38/2008. (VI. 17.) BTÖ Előterjesztés az IGSZ és a hozzá kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködési megállapodásairól és a költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (a Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata)
39/2008. (VI. 17.) BTÖ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) Ör.módosításáról (rendeletalkotás)
40/2008. (VI. 17.) BTÖ Előterjesztés a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
41/2008. (VI. 17.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)
42/2008. (VI. 17.) BTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 52/2004. (XII. 23.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
43/2008. (VI. 17.) BTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
44/2008. (VI. 17.) BTÖ. Előterjesztés a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)
45/2008. (IX. 15.) BTÖ. Napirend
46/2008. (IX. 15.) BTÖ. Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
47/2008. (IX. 15.) BTÖ. Előterjesztés az útfelújítások támogatásának pályázatáról
48/2008. (IX. 15.) BTÖ. Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
49/2008. (IX. 15.) BTÖ. Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg pedagógiai programja jóváhagyásáról
50/2008. (X. 20.) BTÖ. Napirend
51/2008. (X. 20.) BTÖ. Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosításáról
52/2008. (X. 20.) BTÖ. Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
53/2008. (X. 20.) BTÖ Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
54/2008. (X. 20.) BTÖ. Előterjesztés az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
55/2008. (X. 20.) BTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
56/2008. (X. 20.) BTÖ. Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (I. körös anyag) (rendeletalkotás)
57/2008. (XI. 18.) BTÖ. Napirend
58/2008. (XI. 18.) BTÖ. Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
59/2008. (XI. 18.) BTÖ. Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) Ör., valamint a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
60/2008. (XI. 18.) BTÖ. Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
61/2008. (XI. 18.) BTÖ. Előterjesztés a kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításának szabályairól szóló 48/2000. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
62/2008. (XI. 18.) BTÖ. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
63/2008. (XI. 18.) BTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és a 2009. évi költségvetési koncepciójáról
64/2008. (XI. 18.) BTÖ. Előterjesztés Sopron, Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról (határozati javaslat)
65/2008. (XI. 18.) BTÖ. Előterjesztés Sopron, Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról (rendelettervezet)
66/2008. (XI. 18.) BTÖ. Előterjesztés a 2009. évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról
67/2008. (XI. 18.) BTÖ. Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2008. évi költségvetési támogatásának felhasználása
68/2008. (XII. 9.) BTÖ. Napirend
69/2008. (XII. 9.) BTÖ Előterjesztés közterületek elnevezéséről (Szalamandra út) 0582/3 hrsz és 7987 hrsz
70/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés pályázati felhívásokról magasabb vezetői beosztás ellátására
71/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány támogatásáról
72/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. I. félévi munkatervéről
73/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
74/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (I. hat. jav.))
75/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (II. hat. jav.)
76/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet)
77/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
78/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31) önkormányzati rendelet, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról (hat.jav.)
79/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31) önkormányzati rendelet, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról (rendelet)
80/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
81/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (hat.jav.)
82/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet)
83/2008. (XII. 9.) BTÖ. Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2008. évi költségvetési támogatásának felhasználása
84/2008. (XII. 9.) BTÖ. Napirend
85/2008. (XII. 9.) BTÖ. Előterjesztés a luxusadóról szóló 6/2006. (III. 31.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)