datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. évi határozatai

 
 

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2008. (II. 20.) SBTÖ Napirend
2/2008. (II. 20.) SBTÖ Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi üzleti tervéről
3/2008. (II. 20.) SBTÖ Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi üzleti tervéről
4/2008. (II. 20.) SBTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (III. 1.) rendeletének módosításáról
5/2008. (II. 20.) SBTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről
6/2008. (II. 20.) SBTÖ Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) Ör. módosításáról
7/2008. (III. 19.) SBTÖ Napirend
8/2008. (III. 19.) SBTÖ Előterjesztés az önkormányzati központosított közbeszerzési rendszer bevezetéséről
9/2008. (III. 19.) SBTÖ Előterjesztés az önkormányzati központosított közbeszerzési rendszer bevezetéséről
10/2008. (IV. 16.) SBTÖ Napirend
11/2008. (IV. 16.) SBTÖ Előterjesztés a Pro Kultúra Kht.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2007. évi Éves Beszámoló, ügyvezető díjazása, premizálása) - A Pro Kultúra Kht. 2007. évi Éves Beszámolója
12/2008. (IV. 16.) SBTÖ Előterjesztés a Pro Kultúra Kht.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2007. évi Éves Beszámoló, ügyvezető díjazása, premizálása) - A GYIK Kht. 2007. évi Közhasznú Jelentése
13/2008. (IV. 16.) SBTÖ Előterjesztés a Pro Kultúra Kht.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2007. évi Éves Beszámoló, ügyvezető díjazása, premizálása) - A Pro Kultúra Kht nonprofit korlátolt felelősségű társasággá történő átalakítása
14/2008. (IV. 16.) SBTÖ Előterjesztés a Pro Kultúra Kht.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2007. évi Éves Beszámoló, ügyvezető díjazása, premizálása) - ügyvezető díjazása
15/2008. (IV. 16.) SBTÖ Előterjesztés a Pro Kultúra Kht.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2007. évi Éves Beszámoló, ügyvezető díjazása, premizálása) - ügyvezető premizálása
16/2008. (IV. 16.) SBTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
17/2008. (IV. 16.) SBTÖ Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend- és közbiztonsági helyzetéről, annak 2007. évi alakulásáról, a tett és a 2008. évre tervezett intézkedésekről
18/2008. (IV. 16.) SBTÖ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

19/2008. (IV. 16.) SBTÖ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása (rendeletalkotás)
20/2008. (IV. 16.) SBTÖ Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2008. évi költségvetési támogatásának felosztása
21/2008. (V. 21.) SBTÖ Napirend
22/2008. (V. 21.) SBTÖ Előterjesztés alapítványok támogatásáról
23/2008. (V. 21.) SBTÖ SMJV Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2007. évi értékelése
24/2008. (V. 21.) SBTÖ SMJV Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2007. évi értékelése
25/2008. (V. 21.) SBTÖ Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) Ör. módosításáról
26/2008. (V. 21.) SBTÖ Előterjesztés a helyi egyesületek támogatásáról (szóbeli előterjesztés) - Dirty Dancing Táncegyesület, Balfi Sportegyesület, Balfi Kulturális Egyesület)
27/2008. (V. 21.) SBTÖ Szóbeli előterjesztés a járda-felújítás folytatásáról
28/2008. (VI. 18.) SBTÖ. Napirend
29/2008. (VI. 18.) SBTÖ. Előterjesztés az IGSZ és a hozzá kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködési megállapodásairól és a költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Jegenye Sori Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata)
30/2008. (VI. 18.) SBTÖ. Előterjesztés az IGSZ és a hozzá kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködési megállapodásairól és a költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról (Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata)
31/2008. (VI. 18.) SBTÖ. Előterjesztés az IGSZ és a hozzá kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködési megállapodásairól és a költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról
32/2008. (VI. 18.) SBTÖ. Előterjesztés az IGSZ és a hozzá kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködési megállapodásairól és a költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról
33/2008. (VI. 18.) SBTÖ. Előterjesztés a gyógyhellyé nyilvánított területek felülvizsgálatáról (Sopron-Balf)
34/2008. (VI. 18.) SBTÖ. Előterjesztés a 8901/1, 2, 8902/1, 2 és a 8903 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás) (Balfi Szanatórium)
35/2008. (VI. 18.) SBTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása) 

36/2008. (VI. 18.) SBTÖ.

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
37/2008. (VI. 18.) SBTÖ. A Temető út vízelvezetése (Sopron-Balf)
38/2008. (IX. 17.) SBTÖ. Napirend

39/2008. (IX. 17.) SBTÖ.


39/2008. (IX. 17.) SBTÖ. határozat melléklete

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
40/2008. (IX. 17.) SBTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008-2010. évi várható költségvetési helyzetéről, a szükséges forrásbevonásról (I. hat. jav.)
41/2008. (IX. 17.) SBTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008-2010. évi várható költségvetési helyzetéről, a szükséges forrásbevonásról (II. hat. jav.) 
42/2008. (X. 22.) SBTÖ. Napirend
43/2008. (X. 22.) SBTÖ. Előterjesztés az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
44/2008. (X. 22.) SBTÖ Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (I. körös anyag) (rendeletalkotás)
45/2008. (X. 22.) SBTÖ. Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) Ör. módosításáról (I. körös anyag)
46/2008. (X. 22.) SBTÖ.  Előterjesztés a 2008-2009. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról
47/2008. (X. 22.) SBTÖ. Előterjesztés közterületek elnevezéséről (0222 hrsz - Fehér út)
48/2008. (X. 22.) SBTÖ. Előterjesztés közterületek elnevezéséről (0340/1 és 0330 hrsz - Balfi út)
49/2008. (X. 22.) SBTÖ. Előterjesztés közterületek elnevezéséről (0235/259 hrsz - Vadvirág utca) 
50/2008. (X. 22.) SBTÖ. A Polgármesteri Hivatal Balfi Kirendeltségének felújítása
51/2008. (XI. 19.) SBTÖ. Napirend
52/2008. (XI. 19.) SBTÖ. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakulásáról és a közhasznú szerződésének megkötéséről (I. határozati javaslat)
53/2008. (XI. 19.) SBTÖ. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakulásáról és a közhasznú szerződésének megkötéséről (II. határozati javaslat)
54/2008. (XI. 19.) SBTÖ. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. használatba adási szerződéséről
55/2008. (XI. 19.) SBTÖ. Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) Ör., valamint a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás) 
56/2008. (XI. 19.) SBTÖ. Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) 
57/2008. (XI. 19.) SBTÖ. Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
58/2008. (XI. 19.) SBTÖ. Előterjesztés a kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításának szabályairól szóló 48/2000. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
59/2008. (XI. 19.) SBTÖ. Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás) 
60/2008. (XI. 19.) SBTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és a 2009. évi költségvetési koncepciójáról
61/2008. (XII. 10.) SBTÖ. Napirend
62/2008. (XII. 10.) SBTÖ. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadásáról 
63/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés közterületek elnevezéséről (Templom tér) 10312 hrsz 
64/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés közterületek elnevezéséről (Wosinsky István tér) 10839/1, 10839/2, 10839/3 és 10839/4 hrsz
65/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés a balfi volt határőrlaktanya (hrsz: 10841) önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról 
66/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (I. hat. jav.) 
67/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (II. hat. jav.) 
68/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet) 
69/2008. (XII. 10.) SBTÖ. Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
70/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31) önkormányzati rendelet, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról (hat.jav.) 
71/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31) önkormányzati rendelet, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról (rendelet) 
72/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) 
73/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (hat.jav.) 
74/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet) 
75/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. I. félévi munkatervéről 
76/2008. (XII. 10.) SBTÖ. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás) 
77/2008. (XII. 10.) SBTÖ.  Napirend 
78/2008. (XII. 10.) SBTÖ. Előterjesztés a luxusadóról szóló 6/2006. (III. 31.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)