datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás önkormányzati lakás szociális körülmények alapján, meghirdetett bérbevételére (Sopron, Petőfi tér 5. fszt. 3.)

 

 

Pályázati felhívás
önkormányzati lakás szociális körülmények alapján,
meghirdetett bérbevételére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet, a Sopron, Petőfi tér 5. fszt. 3. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételére.

Pályázati jogosultság feltételei:

 

Szociális helyzet alapján, szociális bérlakásként történő bérbevétel esetén:

A pályázaton az a soproni állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy indulhat, akinek

  1. a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 76.950,- Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 91.200,- Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500,-Ft) 270%-át, illetve egyedülálló személy esetén 320%-át;
  2. a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. A vagyon külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,-Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft). Sem a pályázó, sem a vele együtt közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet;
  3. önkormányzati lakásban lakik és vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti. Pályázatához mellékeli igazolását, hogy lakbértartozása nincs;
  4. lakbérhátraléka és közüzemi díj hátraléka nincs;
  5. A pályázó vállalja a szerződés megkötésekor történő 1 havi lakbér kaucióként történő megfizetését.

A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem jelölhető ki bérlőnek az a személy, aki

b.) önkormányzati lakásban lakott, de pályázatának benyújtását megelőző 2 éven belül azért mondták fel bérleti szerződését, mert a bérleti díjat nem fizette, vagy közüzemi díj tartozása volt;

c.) igazolt jövedelemmel nem rendelkezik.

 

A bérlőkijelölés és az annak alapján megkötött bérleti szerződés legfeljebb a kijelölés keltétől számított 5 évre szólhat.

 

A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt három hónappal köteles a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására. A Népjóléti Bizottság, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel, a kérelmező bérleti jogviszonyát 5 éves időtartamra meghosszabbíthatja.

 

A lakás jellemzői:

Címe: Sopron, Petőfi tér 5. fszt. 3.       

1+0,5 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba wc-vel, tároló helyiségekből álló 59 m2 alapterületű összkomfortos, kombi kazán fűtésű lakás.

2017. évben megállapított lakbér összege: 17.249 Ft közüzemi díjak nélkül

 

A pályázat beadási határideje: 2017. december 06. (szerda) 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00 óra között

A lakás megtekinthető: 2017. november 28. (kedd) 08.00-08.30 óra között


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNY

 

A pályázattal kapcsolatban további információt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport lakásügyi ügyintézőjénél félfogadási időben személyesen, vagy az 515-210-es telefonszámon lehet kérni.

Sopron, 2017. november 14.                                                    

                                                                                         Dr. Fodor Tamás polgármester                                                                                                                                                                                                                                                                                                              helyett és nevében eljárva

 

 

                  Dr. Simon István    

                                                                                                     Alpolgármester