datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás önkormányzati lakás szociális körülmények alapján, meghirdetett bérbevételére (Sopron, Balfi 49. I/10.)

 

 

Pályázati felhívás
önkormányzati lakás szociális körülmények alapján,
meghirdetett bérbevételére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet, a Sopron, Balfi 49. I/10. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételére.

Pályázati jogosultság feltételei:

 

Szociális helyzet alapján, szociális bérlakásként történő bérbevétel esetén:

A pályázaton az a soproni állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy indulhat, akinek

  1. a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 76.950,- Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 91.200,- Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500,-Ft) 270%-át, illetve egyedülálló személy esetén 320%-át;
  2. a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. A vagyon külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,-Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft). Sem a pályázó, sem a vele együtt közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet;
  3. önkormányzati lakásban lakik és vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti. Pályázatához mellékeli igazolását, hogy lakbértartozása nincs;
  4. lakbérhátraléka és közüzemi díj hátraléka nincs;
  5. A pályázó vállalja a szerződés megkötésekor történő 1 havi lakbér kaucióként történő megfizetését.

A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem jelölhető ki bérlőnek az a személy, aki

b.) önkormányzati lakásban lakott, de pályázatának benyújtását megelőző 2 éven belül azért mondták fel bérleti szerződését, mert a bérleti díjat nem fizette, vagy közüzemi díj tartozása volt;

c.) igazolt jövedelemmel nem rendelkezik.

 

A bérlőkijelölés és az annak alapján megkötött bérleti szerződés legfeljebb a kijelölés keltétől számított 5 évre szólhat.

 

A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt három hónappal köteles a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására. A Népjóléti Bizottság, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel, a kérelmező bérleti jogviszonyát 5 éves időtartamra meghosszabbíthatja.

 

A lakás jellemzői:

Címe: Sopron, Balfi u. 49. I/10.       

1 szoba, konyha, wc, tároló helyiségekből álló 33 m2 alapterületű összkomfortos, gázkonvektor fűtésű lakás.

2017. évben megállapított lakbér összege: 8.371 Ft közüzemi díjak nélkül


A pályázat beadási határideje: 2017. december 06. (szerda) 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00 óra között

A lakás megtekinthető: 2017. november 28. (kedd) 09.00-09.30 óra között


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNY

 

A pályázattal kapcsolatban további információt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport lakásügyi ügyintézőjénél félfogadási időben személyesen, vagy az 515-210-es telefonszámon lehet kérni.

Sopron, 2017. november 14.                                                    

                                                                                         Dr. Fodor Tamás polgármester                                                                                                                                                                                                                                                                                                              helyett és nevében eljárva

 

 

                  Dr. Simon István    

                                                                                                     Alpolgármester