datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak önkormányzati lakásaként történő bérbevételére (Sopron, Teleki Pál u. 6. IV/14.)

 

 

Pályázati felhívás
önkormányzati lakás szociális körülmények alapján,
meghirdetett bérbevételére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet, a Sopron, Teleki Pál u. 6. IV/14. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak önkormányzati lakásaként történő bérbevételére.

Pályázati jogosultság feltételei:

Szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak önkormányzati lakásaként történő bérbevétel esetén:

A pályázaton az a nagykorú személy indulhat, aki:

-                   közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatott (Sopron közigazgatási területén önkormányzati vagy állami fenntartású költségvetési szervnél, vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnál foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy) és

-                     a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 192.375,- Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 228.000,- Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500,-Ft) 800%-át, illetve egyedülálló személy esetén 640%-át;

-                     a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli  hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. A vagyon külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenötszörösét (2.137.500,-Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszázszorosát (5.700.000,-Ft). Sem a pályázó, sem a vele együtt közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.

-                   Aki kötelezettséget vállal arra, hogy maga és a lakásba vele együtt költöző nagykorú személyek után is fejenként legalább havi 15.000,-Ft-ot betétbe helyez.

Amennyiben a bérleti szerződés alatt a közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatott foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, a lakásbérleti jogviszony a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő hónap utolsó napján szintén megszűnik.

Amennyiben a munkáltató személye változik, úgy – a bérlő bejelentési kötelezettsége mellett – az a bérleti jogviszony fennállását nem érinti.

A lakás jellemzői:

  1. címe: Sopron, Teleki Pál u. 6. IV/14.
  2. lakás adatai:53 m2, 1+0,5 szoba, hall, konyha, előszoba, közlekedő, fürdőszoba, wc, közös tároló, összkomfortos
  3. fűtés: távfűtés
  4. közmű: villany (mérőórával), víz és szennyvíz-csatorna (mérőórával),
  5. lakbér összege: 17.721 Ft közüzemi díjak nélkül

A pályázat beadási határideje: 2017. december 06. (szerda) 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00 óra között

A lakás megtekinthető: 2017. november 28. (kedd) 09.40-10.10 óra között


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNY

A pályázattal kapcsolatban további információt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport lakásügyi ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az 515-210-es telefonszámon lehet kérni.

Sopron, 2017. november 14.

                                     

                                                                                         Dr. Fodor Tamás polgármester                                                                                                                                                                                                                                                                                                              helyett és nevében eljárva

 

 

 

                  Dr. Simon István    

                                                                                                     Alpolgármester