datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Soproni Helyi Közösség Helyi Akciócsoport munkaszervezeti feladatainak ellátásához szakmai koordinátor munkakör betöltésére (LEJÁRT)

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet

Soproni Helyi Közösség Helyi Akciócsoport munkaszervezeti feladatainak ellátásához szakmai koordinátor

 munkakör betöltésére


Pályázati feltételek:

-    egyetemi vagy főiskolai szintű gazdaságtudományi vagy közgazdasági szakképzettség,

-    számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),

-    büntetlen előélet,

-    magyar állampolgárság,

-    a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
összeférhetetlenség,

-    vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

 

Előnyt jelent:

-   pályázat előkészítés, illetve projekt megvalósítás során szerzett gyakorlat,

-   középfokú „C” típusú angol és/vagy német nyelvvizsga,

 

Munkakör fő tartalma:

A TOP-7.1.1-16-2016-00082 azonosítószámú „Kulturális és közösségi fejlesztések Sopronban” című projekt keretében megalakult Soproni Helyi Közösség munkaszervezeti feladataihoz kapcsolódóan:

-   támogatja a Helyi Akciócsoport munkáját, gondoskodik a szakmai nyilvántartások vezetéséről, a dokumentálásról,

-   ügyfélszolgálati tevékenységet lát el és gondoskodik a nyilvánosság és a kommunikáció biztosításáról,

-   ellátja a helyi támogatási kérelmek kezelésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatokat,

-   részt vesz az éves előrehaladási jelentések elkészítésében,

-   közreműködik a Helyi Akciócsoport animációs és projektgeneráló tevékenységében.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 -    önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

 -    az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

 - előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a        
pályázat   benyújtásakor fennáll-e,

 -   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

 - nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

 

Illetmény és juttatások:    A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

 

A kinevezés határozott időre szól.  A próbaidő: 6 hónap.

 

További információ kérhető Tóth Gábor Városfejlesztési osztályvezetőtől a 99/515-289-es telefonszámon.

 

A jelentkezéseket 2018. június 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni "szakmai koordinátor"

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2018. július 20. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázok meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük.         

 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.