datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázat szociális helyzet alapján, időskorúak önkormányzati házában lévő lakás bérbevételére (Sopron, Major köz 3. II/24.)

 

 

Pályázat

szociális helyzet alapján, időskorúak önkormányzati házában lévő lakás bérbevételére

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Sopron, Major köz 3. II/24. szám alatti nyugdíjasházban lévő lakás bérbevételére.

A pályázat feltételei:

Szociális helyzet alapján, időskorúak önkormányzati házában lévő lakás bérlőjéül csak olyan személy, házaspár, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő vagy igazoltan élettársi kapcsolatban élő pár választható ki:

a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXX. törvény hatálya alá tartozik, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, és

b) önmaga ellátására képes, és

c) aki nem rendelkezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényvonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatár 2,5-szörösét meghaladó vagyonnal, és

d) aki, vagy akinek hozzátartozója önkormányzati lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítését vállalja, és

e) aki önkormányzati lakásban lakik és vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel, a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszűnteti és akinek a fennálló jogviszonyából eredően, lakbérhátraléka és közüzemi díj tartozása nincs.

Önkormányzati bérlakással nem rendelkező is nyújthat be pályázatot, ha a fentiekben felsorolt feltételeknek megfelel és vállalja a nyugdíjasházban lévő lakás használati alapértékének (a lakás forgalmi értékének 25%-a) megfizetését, amely 1.637.500 Ft.

A lakás jellemzői:

Sopron, Major köz 3. II/24. szám alatti nyugdíjasok házában lévő, 1 szoba, főzőfülke-előtér, fürdőszoba wc-vel, összkomfortos 22 m2-es lakás.

Fűtése épületen belüli gáz központi fűtés.

2018. évi lakbér 7.370 Ft/hó, a közüzemi díjak nélkül.

A pályázatot borítékban, „Pályázat időskorúak önkormányzati házában lévő Sopron, Major köz 3. fszt. 1. szám alatti lakás bérbevételére” megjelöléssel a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoport ügyfélszolgálatán (Sopron, Új u. 3.) lehet benyújtani (név, lakcím, telefonszám feltüntetésével).

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNY

 

A lakás megtekinthető: 2018. szeptember 25. (kedd) 10.00 – 10.30 óra között

A pályázat benyújtási határideje: 2018. október 03. (szerda) 8.00-12.00 és 13.00 – 16.00 óra között.

A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek.      

Sopron, 2018. szeptember 06.

                                                                                  

                                                                                            Dr. Fodor Tamás polgármester                                                                                                                                                                                                                                                                                                    helyett és nevében eljárva

 

                    Dr. Simon István    

                                                                                                                                          alpolgármester