datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

1.  A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:

 

Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

9400 Sopron, Fő tér 1.

 

2. A munkavégzés helye:

 

a) neve:         Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

b) címe.         9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A.

c) beosztás:   intézményvezető

 

3. A vezetői megbízás időtartama:

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 2 - 2024. január 1-ig szól

 

4. A magasabb vezetői megbízás betöltésének képesítési feltétele:

A Kjt. 23. § (1) bekezdése szerint magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. A magasabb vezetői megbízás feltételeit a 257/2000. (XII.26) Kormányrendelet határozza meg, miszerint a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

5. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  

A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény sokrétű feladatellátásának szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása és képviselete, valamint az alkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.                                                                                 

6. Juttatások:

 

a) illetmény, vezetői pótlék az érvényben lévő közalkalmazotti jogszabályok szerint

b) egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkáltatói döntés alapján.

 

7. A pályázat tartalmazza:

 

- szakmai önéletrajzot

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

- végzettséget, képzettséget, szakmai, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata

- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

- a pályázó nyilatkozata arról, amely szerint kizáró ok vele szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározottak szerint

- nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

- nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását

 

8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos adatok:

Benyújtás módja: kizárólag postai úton, egy példányban papíron, egy példányban CD lemezen, Word formátumban

Határidő: A www.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenéstől számított 30. nap éjfél

Címzett: Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője; postacíme: 9400 Sopron, Pf.: 127.

 

9. A pályázat elbírálásának határideje:

 

Jogszabály szerint, legkésőbb 2018. december 31.

 

10. Kiegészítő információ:

 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályától postai úton beszerezhető „Az intézményvezetői pályázat felépítése, tartalmi követelményei” dokumentum alapján kell elkészíteni. További információ kérhető a 99/515-241 telefonszámon.