datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata ebben a tanévben is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Ennek keretében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti  2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan az „A” típusú  ösztöndíjat illetve a „B” típusú ösztöndíjat a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

„A” típusú pályázat esetében az ösztöndíj olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható, akik a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek; felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik:

a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 33. § (6) bekezdése alapján az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum négyszerese (114.000,- Ft) lehet.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges (azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben már regisztráltak, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az Eper-Bursa rendszerbe), melynek elérése:  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot - az önkormányzat által meghatározott szükséges mellékletekkel együtt, melyek a www.sopron.hu oldalról letölthetők, illetve a Humánszolgáltatási Osztályon (Fő tér 1.) átvehetők - kinyomtatva és aláírva a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánszolgáltatási Osztályához (Fő tér 1.) kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz (9400 Sopron, Fő tér 1.) történő benyújtásának határideje:

2019. november 5.

Az önkormányzat a meghozott döntéséről 2019. december 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesíti a pályázókat.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Baloghné Filipp Beáta ügyintézőnél.

Telefonszám: +36 99 515 216, e-mail: baloghne.filipp.beata@sopron-ph.hu

 

"A" típusú pályázat kiírása

"B" típusú pályázat kiírása

Jövedelemigazolás

Munkáltatói igazolás

Vagyonnyilatkozat

Szociális rászorultság