datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Igazgatási Osztály

   

Osztályvezető:

dr. Tószegi Ildikó

Cím:

9400 Sopron, Új utca 12.

Telefon:

99/515-152

E-mail

igazgatas@sopron-ph.hu

 


Általános igazgatási csoport: 9400 Sopron, Új utca 12.

Anyakönyvvezetők: 9400 Sopron, Fő tér 1.

Vállalkozás ellenőrzési és iktató csoport: 9400 Sopron, Új utca 12. / Fő tér 1.
I.

Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

 

 

1.    osztályvezető
2.    osztályvezető helyettes


Általános igazgatási csoport

 

3.    hagyatéki és nyilvántartási ügyintéző
4.    igazgatási ügyintéző I.
5.    igazgatási ügyintéző II.
6.    anyakönyvvezető I.
7.    anyakönyvvezető II.
8.    anyakönyvvezető III.
9.    nyilvántartási ügyintéző

 

Vállalkozás-ellenőrzési és iktató csoport

 

10. kereskedelmi és igazgatási ügyintéző I.

11. kereskedelmi és igazgatási ügyintéző II.

12. iktató-ügykezelő I.

13. iktató-ügykezelő II.

14. iktató-ügykezelő III.

15. iktató-ügykezelő IV.

16. iktató-ügykezelő V.

 

II.

 

Az osztály feladatai

 

 

A részletes feladat leírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A főbb feladatok csoportonkénti és munkakörönkénti bontásban a következők.


Osztályvezető

-  az osztály munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,

-  az általános igazgatási csoport tevékenységének szakmai irányítása,

-  információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása,

-  közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása,

-  az osztály által készített szerződések ellenőrzése, kezelése,

 

Osztályvezető-helyettes:

-  az osztályvezető helyettesítése,

-  a vállalkozás-ellenőrzési és iktató csoport tevékenységének szakmai irányítása,

-  ügyiratkezelés felügyelete,

-  szálláshely ügyek intézése,

-  vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetésének engedélyezése, felügyelete,

-  telepengedély-ügyek intézése,

-  üzlet bejelentések nyilvántartása, működési engedélyek kiadása, az ezirányú tevékenységek ellenőrzése,

-  rendezvénytartási engedélyek kiadása,

-  jogszabályban meghatározott esetben a távhőtermelő létesítmény létesítési és működési engedélyének, valamint a távhőszolgáltatók működési engedélyének kiadása.


Általános igazgatási csoport

 

Hagyatéki  és nyilvántartási ügyintéző.:

-  hagyatéki eljárások lefolytatása,

-  a jegyző hatáskörébe tartozó népesség-nyilvántartási ügyek intézése,

-  a KCR-ben és az SZL-ben rögzített adatokkal kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása

 

Igazgatási ügyintéző I:

-  birtokvédelmi ügyek intézése,

-  állategészségügyi, állatvédelmi, állattartási feladatok ellátása, vadkár eljárások lefolytatása,

-  hagyatéki eljárások lefolytatása,

-  közösségi együttélés szabályainak megszegőivel szembeni eljárások lefolytatása.


Igazgatási Ügyintéző II.

-  adó- és értékbizonyítványok kiadása,

-  talált tárgyak kezelése,

-  vagyonleltárok készítése, gondnoksági, gyámsági leltárak elkészítése.

 

Anyakönyvvezető I-III:

-   anyakönyvi eljárások lefolytatása, születések, házasságkötések, halálesetek

   anyakönyvezése, anyakönyvek vezetése,

-   állampolgársági-, honosítási-, visszahonosítási, névváltozási ügyek intézése,

-   teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok ellátása,

-   gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Nyilvántartási ügyintéző

-   címnyilvántartással kapcsolatos ügyek intézése,

-   a jegyző hatáskörébe tartozó népesség-nyilvántartási ügyek intézése,

-   a KCR-ben és az SZL-ben rögzített adatokkal kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása

 

Vállalkozás-ellenőrzési és iktató csoport

 

Kereskedelmi és igazgatási ügyintéző I.:

-  üzlet bejelentések nyilvántartása, működési engedélyek kiadása, az ezirányú tevékenységek ellenőrzése,

-  vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetésének engedélyezése, felügyelete,

-  telepengedély-ügyek intézése,

-  szálláshely ügyek intézése,

-  rendezvénytartási engedélyek kiadása,

-  gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése.

-  ebnyilvántartás vezetése,

-  vadkár eljárások lefolytatása,

-  hirdetmények kezelése.

 

Kereskedelmi és igazgatási ügyintéző II.:

-  üzlet bejelentések nyilvántartása, működési engedélyek kiadása, az ezirányú tevékenységek ellenőrzése,

-  vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetésének engedélyezése, felügyelete,

-  telepengedély-ügyek intézése,

-  szálláshely ügyek intézése,

-  rendezvénytartási engedélyek kiadása,

-  gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése

-  méhészek nyilvántartása.

 

Iktató-ügykezelő I-III:

-   központi iktatás, postázás, ügyiratkezelés, irattár kezelése.

 

Iktató ügykezelő IV.

-  levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése,

-  ügyiratok érkeztetése, iktatása, kezelése, irattár kezelése,

-  eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése.


Iktató ügykezelő V.

-  TAKARNET program kezelése,

-  levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése, ügyiratok érkeztetése, iktatása, kezelése, irattár kezelése,

-  eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése.

 

III.

 

Hatályba lépés

 

Jelen ügyrend 2021. november 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az Igazgatási Osztály 2020. november 02-án kiadott 18. változatú ügyrendje hatályát veszti.