datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

  	képek
| továbbküldés e-mailben | nyomtatás

50 éve helyezték üzembe a soproni TV-adót

Ünnepként tartják számon 1959. december 23-át a televíziós műsorszórás történetében. Sopronban azon a napon, több mint 50 évvel ezelőtt, helyezték üzembe az első TV adóberendezést a Károly magaslaton.Az ipar- és várostörténeti jelentőségű, egyben kultúrtörténeti esemény jubileumát ma ünnepelték Sopronban nagyszabású ünnepséggel, amelynek fővédnöke Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke volt, aki 30 évig dolgozott az Antenna Hungária Rt-nél, mielőtt a politikai élet területére került. A rendezvény védnökségét és támogatását Sopron városa részéről dr. Simon István alpolgármester vállalta el.

A televíziós műsorszórás kultúrtörténeti esemény

Az 50 évvel ezelőtti indulásról, a műsorszórás fejlődéséről, múltjáról, jelenéről és jövőjéről a szakma elismert szakemberei tartottak előadást azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet Firtl Mátyás vezetett.

20100128ah04m.jpg

A bevezetőben Firtl Mátyás kifejtette: kultúrtörténeti eseménynek számított az 50 évvel ezelőtti soproni Tv-adó üzembe helyezése. Ezért is üzenetértékű, hogy éppen a Kultúra Napján, érkezett idén újból Sopronba a valamikori adó.

Firtl Mátyás felidézte személyes kötődését a soproni műsorszórás eltelt évtizedeihez és annak közösségéhez. Elmondta: édesapja a Magyar Postától ment nyugdíjba, jómaga pedig, a Magyar Posta Műszaki Igazgatóságán kezdett dolgozni 1968-ban; onnan került az Antenna Hungáriához. Hálásan köszönte azokat az időket, amelyek alatt a tévéállomás dolgozójaként megtanulhatta valamikori főnökétől (a jelen levő Vlasich Ferenctől) azt a rendet és fegyelmet, ami a műsorszórás pontosságot követelő világára jellemző volt, hiszen az adásnak folyamatosnak kellett mennie.

A jubileumra rengetegen jöttek el az ország minden sarkából., igazi összetartozó közösségként gyűltek egybe a közös ünnepre – mondta Firtl Mátyás, aki elmondta jóleső érzéssel töltötte le, hogy a valamikori kollégákkal újra együtt lehetett, hiszen ,,az,Antenna Hungáriások” közössége igazi közösség volt akkor is és – amint, a mai nap bizonyítja – még ma is az.

Firtl Mátyás arról is szólt, amit a rendezvény címe is üzen: hogy az elzárt város számára a televíziónak köszönhetően, hogy nyílt ki a világ, legfőbbképpen azoknak, akik a műsorszórásban dolgoztak és a hírcseréket cenzurázatlanul látták, miközben az esti hazai hiradóban este már a megvágott változat került adásba.

20100128ah20m.jpg

Az emberi szellemi és fizikai alkotóképesség csúcsát jelentő teljesítmény

Dr. Valter Ferenc, Vlasich János egykori Antenna Hungária szakemberei, illetve vezetői, Egervári László, a Hírközlési Múzeum Alapítvány nevében, Szlévec Róbert, az Antenna Hungária Zrt. képviseletében, Honyák Árpád, a Nemzeti Hírközlési Hatóság vezetője és Holldonner László nyugalmazott igazgató azt is hangsúlyozta, hogy az emberi szellemi és fizikai alkotóképesség csúcsát jelentő teljesítmény volt a televíziós műsorszórás megindítása, a soproni TV-adó üzembe helyezése, a telefonközpont beindítása. Az előadások között olyan is volt, amely ahhoz kapcsolódott, hogy ugyanebben az időpontban a postán üzembe helyezték az automata telefonközpontot is.

20100128ah07m.jpg

Az ünnepen Vlasich János, Valter Ferenc, Déneslaki Tibor, Hernitz Ferenc és Holldonner László a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat emlékérméjét és emléklapját vehették át Firtl Mátyástól elismerésül a szakmai munkásságuk során szerzett elévülhetetlen érdemeikért.

20100128ah25m.jpg

Kiállítás működő korabeli adóval

Az eseményhez kapcsolódóan kiállítás is nyílt a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. A korabeli, eredeti TV adó berendezést működésbe is hozták, Valter Ferenc és Vlasich János, mint akkori telepítők most is sikeresen beüzemelték a TV adót.

A televíziókészülékekben az első Sopronról sugárzott 1955-ben készült filmet láthatta a közönség. A kiállítás anyaga a diósdi Hírközlési Múzeumból származik. A tárlaton Sopron város nevében dr. Fodor Tamás polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Mint elmondta: személyes emlékei is vannak arról, amikor Sopronban elindult a televíziós adás. A technikatörténeti kiállítás túlmutat önmagán – tette hozzá Sopron polgármestere, hiszen egy kort, egy életérzést is bemutat a mai fiatalok számára.

20100128ah19m.jpg

A kiállítás február 12-ig 9–16 óra között látogatható a Liszt-központban. A gyűjteményben a régi adóállomás műszaki berendezései mellett helyet kaptak korabeli tévé-, rádió- és telefonkészülékek is.

Emléktábla jelöli az első TV adó eredeti helyét

Délután a Károly kilátónál, az első TV-adó berendezés eredeti helyszínén emléktáblát avattak. Avatóköszöntőt Firtl Mátyás, és dr. Józan Tibor, a Városszépítő Egyesület elnöke mondott.

Az emléktábla-avatáson elsőként dr. Józan Tibor, a Városszépítő Egyesület elnöke szólt az egybegyűltekhez. A Városszépítő Egyesület, akinek a tulajdonát képezi a torony mindenkor is a város szépítésén, a város iránt tenni akaró emberek közössége volt – mondta dr. Józan Tibor, aki a Károly magaslati kilátó történetét ismertette.

A Fertő-táj, a város, a Páneurópai piknik helyszíne, a Schneeberg is látható, a táj, a város szépsége maximálisan érvényre jut a helyről, amelyen ezentúl emléktábla hirdeti, hogy 50 évvel ezelőtt ide helyezték el azt a berendezést, amely a televíziós műsorszórást biztosította. , Az emléktáblát Faragó János készítette.

20100128ah37m.jpg

Firtl Mátyás ünneplő közösségként szólította meg a Károly magaslaton egybegyűlteket. Megköszönte, hogy az ország minden pontjáról valódi, összetartozó közösségként fontosnak tartották, hogy az eseményen jelen legyenek. Az ,,antenna hungáriás” múlt és összetartozás által válhatott igazi ünneppé az alkalom, amelyet Sopron városa is felvállalt és támogatott. Olyan tettnek állít emléket az emléktábla, amely Sopron, a megye, a térség érdekét szolgálta, szolgálja – mondta Firtl Mátyás, aki Józan Tiborral együtt leplezte le az emléktáblát.

20100128ah38m.jpg

BTÉ

2010. január 28. / Közéleti események