datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Önkormányzati lakás megvásárlásának feltételei:Sopron városban az önkormányzati bérlakás elidegenítését a bérlő és a bérlő hozzájárulásával az elővásárlás jogosultja (egyenes ági rokon, örökbefogadott gyermek, házastárs, bejegyzett élettárs) a polgármesterhez benyújtott kérelemmel kezdeményezheti. Az elidegenítési eljárás megindításáról a forgalmi értéktől függően a polgármester vagy a Közgyűlés dönt.

A lakás vételára a bérleti jogviszony kezdetétől függően az ingatlanforgalmi szakértők által megállapított becsült forgalmi érték 50, 70, vagy 90 %-a. Ha az elővásárlásra jogosult vevő a teljes vételárat egy összegben fizeti meg, a vételárból további 15% kedvezmény illeti meg.

A lakás vételárának egy összegben történő kifizetése esetén a vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell kiegyenlíteni. Amennyiben a vevő a lakás vételárát egy összegben banki hitelből fedezi, a vételárat a szerződéskötéstől számított 180 napon belül kell egy összegben megfizetnie.

Lehetőség van a lakásbérlemény vételárának részletekben történő megfizetésére is. Ebben az esetben a vételár 20%-át köteles a vevő a szerződéskötéstől számított 30 napon belül egy összegben megfizetni, a fennmaradó vételár-hátralékra pedig havonta egyenlő részletekben legfeljebb 180 havi részletfizetés illeti meg. A vételár-hátralék kamata a szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamat négyszerese, de legalább 9%/év. A megvásárolt lakásra a vételárhátralék erejéig jelzálogjogot, és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata megüresedett lakás értékesítésekor versenyeztetési eljárást folytat le. Az önkormányzat bruttó 60 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi érték esetén licittárgyalást tart, bruttó 60 millió Ft-ot meghaladó forgalmi érték esetén pedig pályázati eljárást alkalmaz.

Az aktuális licitekkel és pályázatokkal kapcsolatos információkat a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályának Vagyongazdálkodási Csoportjánál (Sopron, Fő tér 1.) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon az 515-404 számon lehet kérni. A részletes licitkiírások és pályázati felhívások a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvashatók.