datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Önkormányzati helyiség bérbevétele


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, megüresedett helyiségek bérlőjévé történő kijelölés licittárgyalás, közgyűlés erre vonatkozó döntése esetén pályázati eljárás, egyedi esetekben (pl.: közérdekű cél) bizottsági határozat útján lehetséges.

Az aktuális licittárgyalási és pályázati hirdetmények Sopron város honlapján, a www.sopron.hu oldalon a Pályázatok/Licitek menüpont alatt találhatók meg. Licittel, pályázattal kapcsolatos információkat a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán (Sopron, Fő tér 1.) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon, az 515-135-ös számon lehet kérni.

Önkormányzati helyiségek albérletbe adásának feltételei:

a)       az önkormányzati helyiség alapterületének legfeljebb 10%-át lehet albérletbe adni. Az önkormányzati helyiség alapterületének 10%-át meghaladó részt is albérletbe lehet adni abban az esetben, ha a bérlő vállalja, hogy az önkormányzat részére fizetendő bérleti díj kétszeresét fizeti az albérlet időtartama alatt;

b)      az albérleti jogviszony leghosszabb időtartama 5 évre szólhat, de legfeljebb a bérlő bérleti jogviszonyának idejéig állhat fenn;

c)       az önkormányzati helyiség rendeltetése az albérletbe adással nem változhat;

d)      ha a polgármester a bérlőkijelölésben az önkormányzati helyiségben folytatható tevékenységet, üzletkört is meghatározta, az albérlő sem folytathat más tevékenységet, az üzletkör sem változtatható.

Bérlőtársi jogviszony létesítésének feltételei:

a)       Önálló bérlet esetén bérlőtársi jogviszony utólag is létesíthető, amennyiben a bérlemény egy bérlőre jutó nagysága meghaladja a 10 m2-t.

b)      A feleknek az önkormányzattal szemben nem lehet bérleti díj, vagy 2 hónapot meghaladó közüzemi tartozása, helyi adó tartozása.

c)       A jogviszony létesítésének további feltétele, egy egyszeri (társulási) pénzbeli ellenérték fizetése az önkormányzat részére, amelynek mértéke az érintett helyiség bérleti díjának hat havi összege.

Amennyiben a bérleti jogviszony megszüntetése iránt eljárás folyik, nem létesíthető utólag bérlőtársi jogviszony.

Amennyiben az utólag létesített bérlőtársi megállapodással az önkormányzati helyiségre bérleti jogot szerzett bérlőtárs az önkormányzati helyiségben önálló bérlővé válik, az érintett önkormányzati helyiség bérleti díjának hat havi összegével megegyező pénzbeli ellenérték térítésére köteles az önkormányzat részére.

A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt az önkormányzati helyiségben folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges, külön jogszabályokban előírt hatósági engedélyek megszerzése alól.

Vonatkozó jogszabályok:

  • a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény  
  • Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete