datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör


A szervezet postai címe, telefonszáma:
9400 Sopron, Várkerület 19. Tel: 99/338-305
Alakulásának idõpontja: 1987. december 11.


A szervezet rövid bemutatása:
A Baráti Kör partneregyesülete a bécsújhelyi Corvinus Kreis für Österreichisch-Ungarische Freundschaft, mely néhány hónappal a magyar szervezet után alakult. A két kör szorosan együttmûködve egymással közös és külön programokat szervez. A két kör tevékenységét a bécsi magyar nagykövetség mindvégig támogatta, a nagykövet számos rendezvényen megjelent, vagy képviseltette magát. Megalakulásukkor még létezett a vasfüggöny, ezért tevékenységük úttörõ jelentõségû volt.

A szervezet célja:
"A népek barátsága szellemében ápolni a több évszázados magyar-osztrák kulturális hagyományokat, társadalmi, gazdasági és sport-, valamint jószomszédi kapcsolatokat. Éves program alapján közös érdeklõdésnek megfelelõ, szakmai és sportprogramokat, rendezvényeket, találkozásokat szervez."

Eddig megvalósított és alkalmi programjaik:
A határ megnyitása után legfontosabb tevékenységük különbözõ intézmények és személyiségek közti kapcsolatok megteremtése volt. Ez a tevékenység igen sikeresnek bizonyult, közigazgatási, kulturális, egészségügyi, gazdasági és sportvonalon egyaránt létrejöttek kapcsolatok.
A két Corvinus Körnek kezdeményezõ szerepe volt Sopron, Bécsújhely és Kismarton hármas partnerkapcsolata létrejöttében.
Ugyancsak közvetítésükkel jött létre az együttmûködés a soproni rendõrség és a kismartoni csendõrség között.
Egészségügyi vonalon a soproni és a bécsújhelyi kórház kapcsolatát hozták létre.
Kezdeményezték a soproni és a bécsújhelyi vásárokon való részvételt.
Sportvonalon évenként kerékpáros csillagtúrákat szerveztek, s a két város sportcsarnokában évenként közös sportvetélkedõt. Itt említjük meg az Old Timer ralley-ket. A Corvinus Kreis pedig vándorserleget ajánlott fel a fertõ-tavi vitorlásversenyre.
Kulturális vonalon magyar-osztrák vonatkozású, helytörténeti és turisztikai elõadásokat, több képzõmûvészeti- és fotókiállítást is szerveztek. Ezek közül kiemelnénk a Soproni Képzõmûvészeti Társaság és a Bécs-Düblingi Kunstkreis közti kapcsolatot, ami a Corvinus Kör közvetítésével jött létre, és amelynek eredményeként azóta is több kölcsönös kiállítást rendeztek. A helytörténeti elõadások közül kiemelnénk a soproni népszavazás 70. évfordulójára szervezett magyar-osztrák történelmi elõadásokat, amit a Városszépítõ Egyesülettel közösen rendeztek.
Évente 6-7 kirándulást szerveznek, ezek keretében Bécs több múzeumát és több tartományi kiállítást is megnézték.
A kör tagjai részére baráti találkozásokat is szerveznek. A bécsi Corvinus Kreis és a soproni Corvinus Kör minden évben ünnepi estet rendez, melyen számos osztrák és magyar város képviselteti magát.

Tisztségviselõinek neve:
Elnök: Dr. Metzl János
Alelnökök: Dávidházy István, Puskás Árpád
Titkár: Keresztény Richárd
Pénzügyi felelõs: Simon Erzsébet
A tisztségviselõk a Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetsége címén (Sopron, Várkerület 19.) érhetõk el, Keresztény Richárd titkáron keresztül.

Tagság feltétele:
A körnek bárki tagja lehet, aki céljaival egyetért, s befizeti az éves tagdíjat. A kör tagjai jogosultak a kör kirándulásain és rendezvényein való részvételre.

Jelenlegi taglétszám: kb. 200 fõ

Segítséget várnak:
A kör anyagi helyzete igen szerény, a tagok nagy része nyugdíjas, a minimális tagdíj még a postaköltséget is alig fedezi, ezért bárhonnan jövõ segítséget szívesen fogadnak.