datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
7 érv Sopron mellett - videó
 
 
Innováció Fidelissima - videó
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

  	képek
| továbbküldés e-mailben | nyomtatás

A szülőföld szeretetének ünnepe Kópházán, térfelújítással, Díszpolgári cím adományozásával

Kópházán örömteli egyben méltóségteljes ünnepségen adták át a mintegy 16 millió forintból felújított Petőfi teret, melyet Grubits Ferenc polgármester köszöntője után Németh Antal esperes szentelt fel. Az ünnepi eseményen vehette át a Kópháza Díszpolgára címet Firtl Mátyás, a térség országgyűlési képviselője. A település Pro Urbe díját Tóth Béláné kapta.Az ünnepségen a település díszpolgári címét vehette át a községben élő Firtl Mátyás országgyűlési képviselő. A Kópházi Őszirózsa Nyugdíjas Klubot vezető Tóth Béláné Pro Urbe Díjat kapott. Az ünnepségen felléptek a kópházi kultúrcsoport tagjai.

Az igényesen felújított Petőfi teret Firtl Mátyás országgyűlési képviselő és Grubits Ferenc közös szalagátvágással avatta fel.

20100709kophazafirtlc03.jpg

.

 

20100709kophazafirtlc05.jpg

Grubits Ferenc, a település polgármestere mondott az eseményen ünnepi beszédet.

A mai ünnepre szóló meghívón két idézet olvasható. Üzenetértékű, hogy egy magyar és egy horvát költő gondolataival hívtuk Önöket közös ünnepünkre.

Nem ugyanannak a versnek a magyar és a horvát változata, hanem két külön ember, különböző élethelyzetben, különböző helyen és időben, különböző anyanyelven leírt gondolatai.

Ezért is üzenet- és jelképértékű, hogy, mégis mennyire egybecsengnek, hogy minden különbözőség ellenére, más-más nyelven, de ugyanarról az érzésről szólnak. Ez az érzés a szülőföld szeretete, a szülőföld megtartó és hitet erősítő ereje, ez, a közösséget összekovácsoló, megtartó erő.

A szülőföld szeretete, amely tulajdonképpen a hely szeretete, amelyben benne van a közösségnek és egymásnak a szeretete, a közös munka, küszködés, a közös tervek és sikerek is. Ez az az érzés, amely az anyanyelvtől független. Azért cseng magyarul is és horvátul is azonosan a lelkekben, mert a szívből, a lélek mélyéről ered. Ezért kell és lehet verset írni róla: magyarul és horvátul is.

Szeretet és ragaszkodás, amely minden körülmény és nehézség ellenére köt, hozzákapcsol a szülőföldhöz, a helyhez, a tájhoz, az elődök örökségéhez, az évszázadok hosszú során keresztül örökölt szokásokhoz, a hagyományainkhoz, őseinkhez és a mai közösséghez.

,,A szülőföld szálai örök

összekötők a tájjal a földdel,

amiből az ember lett, és amivé

lesz, és nem szakadhatnak el soha." -írja Fekete István.

 

Településünk szülöttje, Mate Sinkovic (Sinkovics Mátyás) pedig így ír:

 

,,Teplo gnjazdo, mili Dom,

Veran ostat bit cu tvom,

V salom dobrom ino zlom,

Ovo je moj Slatki Dom."

Két vers olvasható a meghívón, mert mi, itt élő horvátok ebben a kettőségben ragaszkodunk hazánkhoz, ebben a kettősségben szeretjük szülőföldünket, nemzetünket, ebben a kettősségben éljük és élhetjük meg hagyományainkat, őseink örökségét és szent hitünket.

Ez az egymást erősítő kettősség nem megosztó kettősség, hanem az egymást kölcsönösen gyarapító, szellemiekben és lelkiekben is gazdagító kettősség, egymástól szétválaszthatatlan. Egyszerre jelenti az önazonosságot adó gyökerek életerejét és a megmaradást, az életet, a jövőt jelentő helyet.

A befogadó, az elfogadó, a tenni akarásban a megismerésre, megismertetésre, az egymás tiszteletére épülő kettős kultúra és szellemiség többletet adó kettőssége ez, amelynek a horvát gyökerek, a valamikori évszázadokkal ezelőtti óhazából hozott nyelv, lélekérzés, szellemiség, viselet és hit ugyanannyira meghatározó, mint mindaz, amit itt, immár 20 generációnak szülőföldjévé, a mi szülőföldünkké vált hazánk jelent.

Identitásunk fontos alapeleme a horvát gyökerek, horvát lelkület, életérzés, nyelv, viselet, muzsika és énekek. Ez személyiségünk alapvetően meghatározó eleme, amely kibontakozását a nemzet részeként élheti meg, alkotómunkával, az értékek és a nyelv és a kultúra ismeretében.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Fiatalok!

A szülőföld szeretete azt is jelenti, hogy van egy hely, amely az otthonunk, és azt megbecsüljük. Jó, hogy van egy hely, ahol felneveltek szüleink, ahol gyermekek voltunk, ahol családot alapítottunk, gyermekeket neveltünk,ahova minden alkalommal hazajöhetünk, jó hogy van egy hely, ahova barátainkat meghívhatjuk, és van egy hely, amelynek földje nyugodalmat adhat majd.

Jó, hogy van egy hely, amelyet alakíthatunk, formálhatunk, úgy, hogy az szép legyen, mindenki megelégedésére, amelyet átadhatunk az utánunk jövőknek, azzal, hogy gyökereiket megtartsák, a jelent tisztességgel megéljék, és a jövőt alakítsák.

Tisztelt Kópháziak!

A mai ünnep részint annak az alkalomnak ünnepe, hogy megújulhatott Kópháza egyik központi helye: a Petőfi tér. Sok és sokak munkája, törődése van abban, hogy most itt állhatunk egy ismerős és mégis új helyen, amely minden kópházié, és helyet ad minden jószándékú vendégnek.

Azt üzeni ez a tér, hogy itt olyan emberek élnek, akik szeretik településüket, becsülik a közösséget és önmagukat, akiknek fontos a szülőföld. Azt is üzeni, hogy kellő akarattal, összefogással és törődéssel lehet olyan dolgokat cselekedni, lehet olyan eredményeket elérni, amelyek az egész közösséget szolgálják.

Azt is üzeni ez a mai térátadó ünnepség, hogy ez csak a kezdet, amelynek folytatása lesz, irányt mutató és biztató kezdet ez, amelynek folytatása kell hogy legyen, hiszen a településen még sok a tennivaló, a rendbetennivaló.

Mert a mi igazi ünnepünk attól is örömteli, hogy a minden nehézség és válság ellenére a saját elhatározásunk és tetterőnk megmutatta, hogy eredményt hoz a munka, és ez a jövőben is így lesz. Ez a jövőben így kell hogy legyen. A megszépült tér igazi szépségét és értelmét azonban, mi, a közösség adjuk: azzal, hogy használjuk, belakjuk, szeretjük, a magunkénak tudjuk, és azzal, hogy vigyázunk rá.

Mi a mában úgy éljünk, hogy a jövőt szolgáljuk. Azt a jövőt, amelyben Ti, mai gyermekek, felnőttek lesztek, és akkor elmondhatjátok unokáitoknak, hogy itt voltatok a tér avatásán, akkor, amikor elkezdődött egy egészen új kor a falu életében.

Tisztelt Kópháziak!

A mai nap a közösség ünnepe, tehát mindenkié. Így ez a nap annak az alkalma, hogy a közösségeinkért végzett munkában, szolgálatban kiemelkedőket külön is köszöntsük. Azokat, akik folyamatosan és önzetlenül tesznek a közösségünkért, akik példák lehetnek.

Kópháza képviselőtestülete Díszpolgári címet alapított. Tette ezt annak tudatában, hogy elismerje, megköszönje, egyben példának állítsa azokat, akik a településhez kötődően a falu hírnevét és elismertségét öregbítő módon élnek, dolgoznak, szereznek hírnevet, végeznek szolgálatot.

Olyan személyt választottunk, aki közülünk valóként szolgálja a közösséget, vállalva Kópházát, vállalva horvátságát, miközben a magyar nemzet felemelkedéséért dolgozik. Olyan közösségi munkát végez, amiért nem gyakran jár köszönet, de annál inkább kritika.

Olyan ember lehet a Díszpolgárunk, akit a falu is örömmel vállal, akire büszkék vagyunk. Olyan embert, aki nem utolsósorban minden alkalommal segítette közösségeinket, minden ügyünket szívügyének tartotta, és támogatta. Akire mindig számíthatunk, aki amikor csak szükségünk volt segítségére, mindig jelen volt, támogatott, nem csak közéleti személyiségként, de magánemberként is mellettünk állt gondok közepette és örömökben is.

Hasonlóképpen adományoz a település Pro Urbe díjat annak, aki a közösség gyarapításában, a közösség összetartásában, életének szervezésében, tartalmassá tételében sokat és fáradhatatlanuk munkálkodik.

Tisztelt Kópháziak!

A mai nap ünnep.

Ünnepe annak, hogy az eszmék, elvek, a vállalt szolgálat beteljesíthető, eredményre váltható. Erről szól kitüntetettjeink életpéldája, és erről szól ez a téravató. Ez olyan reményteli kezdet idején történik mindez, amely a továbbiakhoz, a folytatáshoz is erőt ad - hangzott Grubits Ferenc polgármester ünnepi beszéde.

Firtl Mátyás országgyűlési képviselőt Díszpolgárává választotta Kópháza

Díszpolgári címet Kópháza képviselőtestülete Firtl Mátyásnak adományozott.

Firtl Mátyás Sopron és környéke, így Kópháza választott egyéni országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke, Kópháza község képviselőtestületének tagja.

Firtl Mátyás közösségünknek az a tagja, akire a közösségért való folyamatos szolgálata miatt Kópháza közössége büszke.

Firtl Mátyásról tudjuk, hogy közülünk valóként, hozzánk tartozóként csak Kópházán érzi magát igazán otthon, semmilyen hellyel nem cserélné fel ezt a helyet.

Községünket folyamatosan támogatta és támogatja, munkával, képviselettel, minden fórumon, támogatására egyházunk, civil közösségeink, kultúrcsoportjaink mindig is számíthattak mint anyagi, mint erkölcsi téren. Minden eszközzel és módon szolgálja szűkebb közösségét.

Firtl Mátyásra büszkék lehetünk, mint közéleti személyiségre, de magánemberként is mellettünk áll, meghallgat, figyel a gondjainkra, részt vesz az ünnepeinken.

Megbecsült és elismert politikusként számos betöltött tisztsége és funkciója jelzi azt az elkötelezettséget, tudást, tapasztalatot és elvégzett munkáját, ami mi, Kópháziak is büszkék lehetünk, mint közülünk való olyan emberre, aki a Magyar Köztársaság Országgyűlésében szolgálja közösségét és a nemzetet.

20100709kophazafirtlc01.jpg

Így: 2005 és 2010 között Firtl Mátyás a Magyar Országgyűlés Európai ügyek bizottságának alelnöke, a Fidesz-KDNP frakciószövetség külügyi kabinetjének társelnöke, a Magyar Országgyűlés Skandináv-Magyar Baráti Társaságának elnöke, a Magyar Országgyűlés Svéd-Magyar Baráti Társaságának elnöke, a Magyar Országgyűlés EU-elnökségi munkacsoportjának állásfoglalásra jogosult tagja, a Magyar Országgyűlés Nabucco-bizottságának tagja volt, többek között.

A 2005. évi időközi országgyűlési képviselői választást követően, 2006-ban, majd 2010-ben immár harmadik alkalommal szerzett egyéni országgyűlési képviselői mandátumot Sopron és környéke választókerületben.

A 2010. évi országgyűlési képviselői választáson április 11-én, a választókerület rendszerváltozás utáni történetében először, első fordulóban szerzett mandátumot a Fidesz-KDNP szövetség színeiben.

Jelenleg a Magyar Országgyűlés Európai ügyek bizottságának alelnöke
Az Országgyűlés Magyar-Horváth Baráti Társaságának elnöke.
Politikusként Kópházát 1990, azaz immár több, mint 20 éve szolgálja, mindig is becsülettel, tisztességgel, fáradságot nem ismerve. Megyei és országos, regionális politikai hozzáértésére, tudására mindig is nagy szükség volt a helyi ügyek rendezésében.

A politikai élet területén szerzett érdemei mellett, azonban Kópháza közösség polgármesterként, de magánemberként is a legfontosabbnak mégis csak azt tartom, hogy:

Firtl Mátyás, a közösségért dolgozó olyan emberként ismertünk meg és tisztelhetünk, aki magánemberként megmaradt igazi, lélekkel érző, másokat segíteni akaró, hittel és hitből élő embernek.

Kópházi egyházközségünk tagjaival háromszor zarándokolt el gyalog Máriacellbe, és Medjugoreba is eljött velünk, és zarándokként járt Rómában is.

A kegytemplom kertjében álló kettőskeresztet saját kezűleg állította fel, alakította ki környezetét.

Élete mindvégig a hit, az emberség, a családszeretet példája, amely a nehézségben és az örömtelibb pillanatokban is megőrizte őt abban az életpéldában, amit egy róla szóló újságcikkben így olvastam. A Hűség Embere.

Ezt, a közösségéhez, való hűségét, munkáját, küldetésteljesítését is megköszönjük most egy olyan Díszoklevéllel, amelynek egyébként is különleges üzenete van.

Ennek az oklevélnek az eredetijét Kópháza község 1927-ben Östör József országgyűlési képviselőnek adományozta, akit akkor díszpolgárává választott a község.

Egyrészt fontos az, hogy ennek az eredeti oklevélnek az alapján készítettük el a jelenlegi díszpolgári oklevelet, mert Firtl Mátyás élete és közéleti tevékenysége miatt is méltó utódja a valamikori országgyűlési képviselőnek.

De azért is tartottuk fontosnak EZT az oklevelet, mert jelképes és személyes üzenete van annak, hogy ezen az oklevélen a kópházi kegytemplomhoz érkező búcsús menet képe látható.

A tisztességben, becsületben és hűségben, szolgálatban végzett közéleti tevékenység és egyben a hit és a Kópházához való hűség elismerésének ez az oklevél a legtalálóbb és illőbb képe.

Ezzel köszönjük meg, hogy Firtl Mátyás példaképe lehet annak a hűségnek, amely a maga hite és vállalása szerint a jó, az igazság, az értékek, a felelősség oldalán nap mint nap teljesít: Kópházán, Sopronban, a Magyar Országgyűlésben, Európában, a mi érdekünkben, abban a hitben és a szerintünk való meggyőződésben is, hogy munkája eredménye és öröksége maradandó.

Ehhez kívánjuk, ehhez kívánom a JóIsten erejét és áldását!

20100709kophazafirtlc06.jpg

Sopron és környéke országgyűlési képviselőjeként Firtl Mátyás elmondta: Azért tartja örömtelinek, hogy Kópháza díszpolgára lehet, mert politikai pályája Kópházáról, Kópházának köszönhetően indult 1990-ben. Másrészt minden elismerés és kitüntetés között nincs annál értékesebb, mint, amit a saját közösségétől kap az ember.

Pro Urbe díj a fáradhatatlan szervezőnek és pedagógusnak

Tóth Béláné, Emma néni, a Kópházi Őszirózsa Nyugdíjas Klub elnöke Pro Urbe Díjat vehetett át.

Emma néni mindenki Emmája, Kópháza község Emmája, a közösséget szolgáló példakép.Az 1996-ban megalakult Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak 1999 óta elnöke.

A nyugdíjas klubnak Emmának köszönhetően van élet.

Pedagógusi munkája során több, mint 20 helyen megfordult, de Kópházához való kötődését bizonyítja, hogy itt lelt igazi otthonra, itt lelt a szívéhez közeli közösségre.

20100709kophazafirtlc08.jpg

Lánykori neve Horváth Emma, és büszke arra, hogy a horvátok befogadták, így igazi horvát lett belőle.

Emma hűséges Kópházához. Az ő személyisége, életkedve, tudása, ereje és legfőbbképpen ember-szeretete tartja össze a nyugdíjasklubot, a közösséget.

Emma néni az a született tanító, tanár, pedagógus, akit a JóIsten is pedagógusnak teremtett, ezért nem szűnt meg soha másokat nevelni, tanítani, ismereteket átadni.

Élethivatása a tanítás, a nevelés. Bármit is szervez, mindent annyi szeretettel és törődéssel teszi, hogy Tőle mindenki szívesen elfogadja.

Tóth Bélánét Emmát ezért mindenki szeretettel veszi körül, tiszteli.

Korát meghazudtoló erővel, lelkesedéssel és hittel dolgozik a nyugdíjasklubban, mert tudjuk, hogy rengeteg munka és fáradozás van a klub működtetésében.

Mindenekelőtt a tagok érdekét képviseli.

Volt tanítványainak tisztelete és szeretete mellett Kópháza közössége is köszönettel és elismeréssel tartozik a helyi közösség érdekében végzett állhatatos, fáradságot nem ismerő, hivatás- és küldetéstudattal teljesített munkájáért.

20100709kophazafirtlc07.jpg

BTÉ

2010. július 10. / Régió