datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
7 érv Sopron mellett - videó
 
 
Innováció Fidelissima - videó
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához

7.számú melléklet a 32/1993.(II.17.) Korm. Rendelethez

 

Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához / felülvizsgálatához

(az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

 

Igazolom hogy (név):................................................................................................................

 

Anyja neve:........................................................................………............................................

 

Születési hely, év, hó,nap:........................................................................................................

 

Lakcíme:..................................................................................................................................

 

TAJ száma:..............................................................................................................................

 

Súlyosan fogyatékos (1)

súlyos fogyatékosságánek jellege

 

látássérült *                  hallássérült *                   értelmi sérült *                     mozgássérült*

vagy

tartósan beteg (2)

 

Fenti igazolást nevezett részére az Országos Orvosszakértői Intézet .............fokú Orvosi

 

Bizottságának .....................számú szakvéleménye, vagy

 

.................................…...........megyei gyermek szakfőorvos.......................számú igazolása, vagy

-

.............................................................................. fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény

 

...…................................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott

 

..........................számú igazolás / zárójelentés alapján állítottam ki.

 

Szakvélemény szerint a fent nevezett személy betegsége / fogyatékossága miatt önmaga ellátására képtelen, ezért állandó felügyeletre, gondozásra szorul. Az ápolás, gondozás várható időtartama 3 hónapnál hosszabb, vagy 3 hónapnál rövidebb.

 

..................................200...  ....................................

 

 

 

                                                              P.H.                              ..............................................

                                                                                                           háziorvos aláírása

 

                                                                  ...............................................................................

                                                                                   munkahelyének címe

(1), (2) Lásd a Tájékoztatót!

*-gal jelölt, megfelelő rész aláhúzandó!

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 41 §.(3) bekezdése szerint az ápolási díjra jogosultság szempontjából:

 

1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

 

    a.) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége

         teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal

         rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,

 

    b.) hallásveszteség olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő

         megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és

         halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

 

    c.) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy

         szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét meg-

         előzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál

         nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség

         egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szendved, és az autonómiai

         tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthetó  

         (BNO szerinti besorolása: F84.O-F84.9),

 

     d.) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy

          helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó

          és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra

          még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga

          ellátására nem képes, és állandó ápolásra, gondozásra szorul,

 

2. Tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa álta kiadott zárójelentés, igazolás alapján a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.