datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
7 érv Sopron mellett - videó
 
 
Innováció Fidelissima - videó
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Jövedelemnyilatkozat a közlekedési és a gépkocsi szerzési támogatáshoz

Jövedelemnyilatkozat

A közlekedési és a gépkocsi szerzési támogatáshoz

 

A kérelmező neve ( születési név is)……………………………………………………………….

Lakóhely:………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………………

 

A kérelmezővel együttlakó közeli hozzátartozói:

Név   Rokoni kapcsolat                                  Foglalkozás                Munkahely   

      a./ ....................................................……..……..............................…..............................

      b./ ..........…....................................…………...................................…..............................

      c./ .................................................…………....................................…...............................

      d./ .............…...............................…………....................................…..............................

      e./……………………………………………….…………………………………………………. 

Jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

 

Közeli hozzátartozók jövedelme

 

a)

b)

c)

d)

1./ Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

 

 

 

 

 

2./Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

 

 

 

 

 

 

3./Ingatlan, ingó

vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jöv.

 

 

 

 

 

4./Nyugellátás,baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

 

 

 

 

 

5./Gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások Gyed, Gyes, Gyet, családi pótl. gyermektartásdíj stb.

 

 

 

 

 

6./Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás, munkanélküli járradék, rendsz.szoc.seg. rendszeres. gyvt. stb.

 

 

 

 

 

7./Föld bérbeadásából származó jöv.

 

 

 

 

 

8./Egyéb(pl.ösztöndíj,értékpapírból származó jöv.)

 

 

 

 

 

9./Jövedelme összesen

 

 

 

 

 

 

10./ A család jövedelmét csökkentő tényezők / tartásdíj /

 

 

 

 

 

11./ Család havi nettó  összjövedelme

 

                                   

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..............................................................Ft/hó (Hivatal tölti ki)

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatokat valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján elenőrizheti.

 

Sopron, 200………………………                                 

 

                                                                                         ..................................................................

                                                     kérelmező v. törvényes képviselő

 

Kitöltési útmutató

1.      Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő.

 

2.      Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. A kérelem benyújtását megelőző naptári év 12 havi átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

 

3.      A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

 

Csatolandó melléklet:

 

1.      A havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző naptári év  12  hónap nettó átlagáról kiállított munkáltatói igazolás.

2.      A társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző naptári év 12  hónapjában kifizetett ellátás igazoló dokumentum..

3.      Álláskeresési támogatás esetén a Munkaügyi Központ igazolása

4.      Vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó-alapjáról.

5.      Alkalmi munkavállalói könyv