datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2011-09-15 Kgy rendkívüli ülés I. előterjesztései

40333-11/2011.

Frissítve: 2011. szeptember 15.

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2011. szeptember 15-én csütörtök 18 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

RENDKÍVÜLI ülésére

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Napirendi pontok:


 

1.       

Előterjesztés „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázaton való részvétel támogatásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

2.       

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozásról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

3.       

Előterjesztés az utcai szociális munka központi támogatására benyújtandó pályázatról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

4.       

Előterjesztés a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátások központi támogatására benyújtandó pályázatról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

5.       

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Földes Tamás ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői módosítás

 

 

6.       

Előterjesztés az Erzsébet Oktató Kórház ágyszám átcsoportosítási kérelméről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Prof. Dr. Baranyai Tibor főigazgató főorvos

                          Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

7.       

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 23. I. 17. szám alatt található lakás elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

8.       

Előterjesztés Sütő András mellszobrának felállításáról a Csatkai utca és Frankenburg út sarkán lévő 3024/6 hrsz-ú ingatlanon

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

9.       

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

10.   

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról és a kapcsolódó intézkedésről

 

Mellékletek

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

11.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Független Könyvvizsgálói Jelentés

– Rendelettervezet 22-25. melléklete

– Előterjesztői kiegészítés

 

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) Ör. 53. § (3) bekezdés g) pontja értelmében az ülésen csak minősített többséggel hozható határozat.

Sopron, 2011. szeptember 15.