datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

  	képek
| továbbküldés e-mailben | nyomtatás

72 óra kompromisszumok nélkül

Sopronban idén immár negyedik alkalommal rendezték meg a 72 Óra kompromisszumok nélkül elnevezésű önkéntes tevékenységet végző, segítséget adó közösségi rendezvényt.Az idei esemény Sopronban rekord számú résztvevőt vonzott. A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum, a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium tanulói, a Széchenyi Gimnázium, a Vas' Villa Szakközépiskola, és a Nyugat-magyarországi Egyetem diákjaival, tanáraival, intézményvezetőivel együtt, számos fiatal vett részt a karitatív tevékenységeken.Az eseményt Sopron Fő terén Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője nyitotta meg.

2011101472ora003c.jpg

- A 72 óra kompromisszumok nélkül minden egyes rendezvényén jelen voltam eddig, ezért amit mondok, azt nem csak gondolom, de Tiveletek együtt át is éltem, évről-évre - mondta Firtl Mátyás.

Évről -évre élményeket gyűjtöttem az avargyűjtés, a padfestés, a kerítésfestés, a takarítás során, vagy éppen a szociális intézmény gondozottjaival folytatott foglalkozásokon, azt tapasztalva, hogy sok helyen sokakra van szükség.

2011101472ora007c.jpg

Az elkövetkező 3 nap ismét az önkéntességről szól.  Az önkéntesség az a magatartás, amelynek során az ember önmagától, önmagából ad másoknak.  Úgy ad, hogy ezért nem vár fizetséget, hálát. Az önkéntes munka: szeretetgyakorlás. Gyakorlati megnyilvánulása a szeretetnek.

A 72 Óra kompromisszumok nélkül ennek a közösségi szeretetgyakorlásnak az egyik intézményévé vált mára.

XVI. Benedek pápa a Deus caritas est kezdetű enciklikájában, amely a keresztény szeretetről szól, írja: fontos, hogy a szeretetnek meglegyenek a szervezetei ahhoz, hogy a közösségi szolgálatot rendezetten, szervezetten tudja végezni.

2011101472ora008c.jpg

A 72 Óra kompromisszumok nélkül egyszerre mozgalom és intézmény és egyszerre közösségi szeretetgyakorlás.

Kívánom, hogy ebben a munkában minden résztvevő lelje örömét, kívánom, hogy a munkánk, azaz a szeretetgyakorlás legyen példa minden embertársunk és közösség számára! - fogalmazott Sopron országgyűlési képviselője , aki a Karitász tízparancsolatát is felolvasta, mintegy útravalónak az előttünk álló, 72 órás munkához.

A Karitász tízparancsolata, amihez minden önkéntes munkában érdemes igazodni:

Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet.

Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a szeretetgyakorlás halála.

A bajbajutottat sohase alázd meg: érezze, hogy örömmel segítesz.

Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen. Vezesd rá az öntevékenységre. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni.

A bajbajutott nem „ESET”, hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést.

Vedd elejét a visszaéléseknek. Járj utána a fontosabb ügyeknek.

Kínos pontossággal számolj el minden fillérről, és köszönj meg minden adományt.

A segítség nem monopólium, de nem is konkurencia.

Segíts annak, aki segíteni akar.

Ne várj hálát. Ne sértődj meg. Ne légy kicsinyes.

Imádkozz azokért, akiket Isten szeretetedre bízott…

Sopronban és környékén különböző fejlesztő és szociális munkákat végeztek a fiatalok: játszóterek szezonális felújítása, festése, közparkok szezonális gondozása, lombgyűjtés, parkok gondozása, hulladék és szemétlerakó helyek felszámolása, hulladékgyűjtés, templomok, plébániák gondozása, különböző belső munkálatok elvégzése szerepelt az elvégzett feladatok között - mondta el Barcza Attila, a 72 Óra regionális koordinátora.

Erre a 72 órára Magyarországon 8000 önkéntes regisztrált. 8000 fognak 3 napig önkéntes, fejlesztő, szociális, ökológiai munkákat elvégezni. A ,,kompromisszum nélkül" esetünkben azt jelenti, hogyaz önkéntes résztvevők elfogadják kompromisszum nélkül, hogy mi az a hasznos feladat, amire szükség van - tette hozzá a megyei koordinátor.

Sopronban 1030 fő regisztrált a rendezvényre. Lesznek, akik 1 napig sokan 3 napig vesznek részt a programon. Ez országosan a legtöbb résztvevőt jelenti egy településen. Nagyon örülök, hogy ilyen aktívak vagyunk itt Sopronban, jó hogy ilyen sokan vagyunk. Körülbelül 300-an projektet hajtanak végre a jelenleg is az önkéntesek. Több csoport van,  akik nincsenek itt köztünk jelenleg, hanem már az egyes helyszínekre elindultak. Pl: Nemeskérre, Ágfalvára.

A Fő téren összegyűlt 400 résztvevő több helyszínre indult a megnyitót követően dolgozni: Balf, Erzsébet kert, Lővérek, parkerdő, Citadella, Bánfalva, Sas tér, zeneiskola, amfiteátrum, Jereván városrész, Széchenyi tér, Kőfaragó tér, Szent István park, Kurucdomb, Deák tér, Szent György templom, Szent Domonkos templom, evangélikus templom, Doborjányi intézmény, Családok Átmeneti Otthona, a megyei gyermekvédelmi központ intézményei, soproni rendőrkapitányság voltak ezek a helyszínek.

Ez nagyon jól hangzik. De hogy ez így megvalósulhat az nagyon sok embernek és támogatónak köszönhető!

Köszönet kell, hogy szóljon az az Ökomenikus Ifjúsági Irodának a támogatásért, kitűzőkért, sálakért. A Sopron Holding Zrt.-nek a kiemelkedő anyagi támogatásért, és munkatársaik aktív részvételéért.

Barcza Attila köszönetet mondott még a  Győri Katolikus Egyházmegyének, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Líceumnak Tölli Balázs igazgatónak az anyagi támogatásért. A mai napon az iskola teljes létszámmal részt vesz a programokon. Sopron Város Önkormányzatának, a Jereváni városrész Részönkormányzatának. A Rotary Club Sopronnak és a Rotaract Klubnak. az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Fidelitas fiataljainak, az egyetemi Öko Klubnak, a Soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégiumnak.

Komornoki László vezérigazgató gondolatait Farkas Zoltán tomácsolta:

"A Sopron Holding Zrt. szeretne köszönetet mondani minden diáknak, aki vállalta, hogy ennek az összefogásnak a keretén belül részt vesz a város jobbá tételében.
Mindegy, hogy hulladékgyűjtésben, avar gereblyézésben, játszótérfestésben vagy bármilyen más területet fognak segíteni, a lényeg a tenni akarásban van!
Nagyon jó látni, hogy ilyen sok fiatal érzi magában a késztetést, hogy valami jót és hasznosat tegyen Sopronért.
Ezt a szemléletet kell megtartani és továbbadni a jövő generációinak is.
A 72 óra kompromisszumok nélkül egy jó kezdeményezés. Az önkéntes tevékenységekkel a mi munkánkat is nagyban segítik a diákok, így kötelességünknek éreztük, hogy  támogassuk az összefogást.
Még egyszer szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy ma itt van, és reméljük, hogy a jövőben is lesz még ilyen jellegű összefogás a városért."

Az idei munka megkezdése előtt, kedvcsináló, közös éneklésre Mesterházy Balázs, a Líceum iskolalelkésze invitálta a Fő téren jelenlévőket, a programmal kapcsolatos fő gyakorlati teendőket pedig, Farkas Zoltán ismertette.

2011101472ora006c.jpg

Külön színfoltot jelent a programok során, mint minden évben, az időseknek előadott kultúrműsor.

Október 15-én, szombaton, 8.45 órakor lesz a találkozó a Családok Átmeneti Otthonánál (Sopron Vasvári Pál u.2.) 9.00-tól: festés, udvarrendezés, lomtalanítás a környező intézményekben. Szombat este a Zanza mögött a Pub Fictionba várnakközös kötetlen estre minden résztvevőt.

Október 16-án, vasárnap, 10.00 órakor közös záró istentiszteletet tartanak az evangélikus templomban.

sopron.hu
Fotó: Tóth Zsombor

2011. október 14. / Kultúra