datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
7 érv Sopron mellett - videó
 
 
Innováció Fidelissima - videó
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

  	képek
| továbbküldés e-mailben | nyomtatás

A Magyar Kultúra Napja - A Himnusz közös hitünk, akaratunk kifejezője

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnuszt. Ennek emlékére ünnepeljük 1989 óta a Magyar Kultúra Napját. A költő alakját és a kort, amelyben ,,jelszavaink valának: haza és haladás” a Deák Téri általános Iskola diákjainak tartalmas műsora idézte a Kölcsey-szobornál, ahol a szónok Fejér Zoltán, festőművész volt.A Himnusz ,,olyan vers, amelyben a költő Magyarországot és az e hazát szerető, védelmező és érte meghalni is kész magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk dicsőséges eseményeit és véres küzdelmeit, veszteségeit. A bevezető és a záró versszakokban pedig Istent hívja segítségül, hogy végre boldogságban, békében élhessen e földön a magyar. Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen, Istenhez szóló, védelmet kérő nem akad. Ezért is nevezzük Kölcsey Himnuszát a magyar nép imádságának” – hangzott el a Deák téri Iskola diákjainak műsorában.

P2050016ac.jpg

,, A Himnusz – nemzeti fohászunk, amely az egész magyarság eszméletét, érzelemvilágát átjáró óda, imádság. Magyarságunkat, közös hitünket, akaratunkat fejezi ki.”
Ábrányi Emil, Füst Milán, Juhász Gyula, Erkel Ferenc, Vargyas Lajos, Sajó Sándor, Somogyi Imre, Babits Mihály művein keresztül emelkedett gondolatok hozták közel a hallgatóság szívéhez közel a Himnusz, a magyar nyelv, a magyar kultúra, a szülőföld, a hazaszeretet eszméit.

P2050011ac.jpg


,,Az elhangzott gondolatokat nem csak eszünkkel, de szívünkkel is értenünk kell. Reméljük eljutottak e szép szavak lélektől lélekig” – hangzott el a műsorban.

P2050017ac.jpg

A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott városi ünnepség szónoka a 2011-ben Sopron város Kultúrájáért díjjal kitüntetettje, Fejér Zoltán festőművész volt.

P2050019ac.jpg


Kölcsey Ferenc a Himnusz írója írását mint földbirtokos, jogász, képviselő, és elsőként mint költő és magyar, a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként írta meg. A Himnusz történelmi magyarságot dicsőítő vers, ének, magasztalás, óda, zsoltár, ima. A Himnusz tartalmi kifejező ereje vallási, politikai, gazdasági érzelmektől független, személyiségfeletti összetartó erő, hozsanna. Népünk lelkének hagyományőrzője – mondta ünnepi beszédében Fejér Zoltán Kölcsey költeményéről, amelynek A magyar nép zivataros századaiból alcímet adta a költő.

P2050032ac.jpg


Rövid történelmi visszatekintését követően Fejér Zoltán a verset megzenésítő Erkel Ferencről is szólt, aki életérzésével úgy komponálta meg a déli harangszó zúgásában, hogy átélte a magyarság érzésvilágát.
Büszkék lehetünk arra, hogy megírását követően három év elteltével a derék, soproni líceumi Magyar Társaság örömünnepén elsőként adták elő a Himnuszt Sopronban.

,,A haza mindenekelőtt”: ez a magyar szívű Kölcsey kozmikus kapcsolati etikája – fogalmazott a szónok. Igaz hazafi a Himnusz költője, akiről halála után 1846-ban Ferenczy István készített róla szobrot. Törley Mária, magyar kortárs művész alkotása Sopronban 1994-ben készült a Himnusz születésének 150. évfordulójára.
Fejér Zoltán Madách Imrét, Jankovich Marcellt, Luther Mártont, Pilinszky Jánost is idézte miközben a magyar kultúra egyetemességéről és a megmaradás fontosságáról szólt.

,,Isten, áldd meg a magyart! – ez Kölcsey kulcsmondata.

A hamis víziókkal szemben erősít ez. Kulturális építőmunkával, nyelvünkkel, írásainkkal és nemzetiségeinkkel együtt állhatunk ellen a nemzet egységét megbontó relativisztikus társadalmi történések közepette, mert fontos a megmaradás. Meg kell küzdenünk a magyar kultúráért - hangsúlyozta a szónok, aki hozzátette: Sorskérdésünk a fennmaradásunk, a magyarság léte.

Fejér Zoltán méltatta Sopron kultúrvárosi múltját és jelenét, autentikus kultúramegőrző szerepét. Kultúrmissziót tölt be Sopron, együtt a kultúrát működtető közösségeinkkel. Élő és átalakuló a helyi kultúra, a közművelődés, amely szoros kapcsolatban van a helyi tudomány, az idegenforgalom, a város szellemi hagyományőrző műhelyei rendezvényeinek sokaságával.

P2050035ac.jpg

Az ünnepségen Sopron város nevében Abdai Géza alpolgármester és Sass László, az önkormányzat Kulturális-, oktatási- és sportbizottságának elnöke helyezte el a megemlékezés és tisztelet virágait Kölcsey Ferenc szobránál, majd a város kulturális intézményei (a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, a Széchenyi István Városi Könyvtár, a Soproni Levéltár, a Soproni Múzeum vezetői, oktatási intézmények vezetői és diákjai is koszorúztak az ünnepen.

P2050047ac.jpg

sopron.hu

2012. január 23. / Kultúra