datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2008-10-30 rendes közgyűlés meghívó

40145-23/2008.

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. október 30-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

   

 

   

 

Napirendi pontok:

 

 

 

1.                   

Előterjesztés a TÁMOP 2.2.3 és a TIOP 3.1.1 pályázat kapcsán végzett tevékenységről


Melléklet

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

4. old.

2.                   

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

1/1. melléklet (parkolók – összes)

1/2. melléklet (parkolók– Zsilip u. és környéke)

1/3. melléklet (parkolók– Ferenczy J. u. és környéke)

1/4. melléklet (parkolók – Balfi út és környéke)

1/5. melléklet (parkolók – Állomás u. és környéke)

1/6. melléklet (parkolók– Pócsi u. és környéke)

2. melléklet

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető                      dr. Komornoki László vezérigazgató

 

Kapcsolódó anyag:

 

– Előterjesztői módosítás

 

 

10. old.

3.                   

Előterjesztés az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       Havas András alpolgármester

Előadó:        Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági  osztályvezető

 

34. old.

4.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:        Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

38. old.

5.                   

Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (I. körös anyag)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:        Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

42. old.

6.                   

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) Ör. módosításáról (I. körös anyag)

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:        Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

50. old.

7.                   

Előterjesztés a 2008-2009. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról


Melléklet


Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

60. old.

8.                   

Előterjesztés alapító okiratok módosításáról


Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

66. old.

9.                   

Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosításáról


Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

94. old.

10.               

Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa alapító okiratának módosításáról


Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

98. old.

11.               

Előterjesztés közterületek elnevezéséről


Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Varga Józsefné osztályvezető

 

 

104. old.

12.               

Előterjesztés a KEOP 2.2.3.a „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című pályázat benyújtásáról

 

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

                       Hegedüs László vezérigazgató

 

 

117. old.

13.               

Előterjesztés önkormányzati ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adásáról, illetve egyes állami tulajdonú utak ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

 

Melléklet

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

121. old.

14.               

Előterjesztés a Sopron, Szent György u. 15. szám alatti, 78/1 helyrajzi számú ingatlanra és a Sopron, Ojtozi fasor 3. szám alatti 6798/7 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról

 

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

129. old

15.               

Előterjesztés a városüzemeltetés körében felmerült többletkiadások pénzügyi fedezetének biztosítására

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

151. old.

16.               

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) rendelet 8. §-a alapján átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

 

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

155. old.

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2008. október 17.

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                 polgármester
2008. október 18. / Meghívók