datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

  	képek
| továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron-Kismarton (Eisenstadt) - megerősítették a 10 évvel ezelőtti testvérvárosi szerződést

A legfontosabbak az emberi kapcsolatok és barátságok a két város között. Közös küldetésünk, hogy a jól működő testvérvárosi kapcsolat által az európaiság szellemiségét, mint példát mutassuk fel és adjuk tovább a jelenlegi válságos, nehéz időkben.Testvérvárosi szerződéskötésük 10. évfordulóján ma ünnepélyes keretek között újította meg a szerződést Sopron és Kismarton (Eisenstadt) polgármestere.

Dr. Fodor Tamás és Mag. Thomas Steiner polgármester a soproni városháza dísztermében tartott ünnepségen a Soproni Fúvószenekar zenei aláfestésével és az Esterházy-huszárok valamint a  Soproni Nádasdy huszárok sorfala között látta el kézjegyével a szerződést, amely az eddigi együttműködés és kapcsolat folytatásáról és továbbfejlesztéséről szól.

o1.jpg

Az ünnepségen részt vett Sopron erdélyi testvérvárosa, Medgyes küldöttsége is, továbbá jelen volt a helyi képviselőtestület több tagja. Az ünnepségen részt vett dr. Gimesi Szabolcs, az ezelőtt 10 évvel megkötött szerződés létrejöttében oroszlánrészt vállaló soproni polgármester, továbbá soproni civil szervezetek, intézmények képviselői.

A jubileumi szerződés-megerősítést megelőzően a két város polgármestere és küldöttsége együtt a medgyesi vendégekkel a Szent Imre templomban tartott szentmisén vett részt.

Az ünnepségen Dr. Fodor Tamás beszámolt az eddigi együttműködés eredményeiről.

10 éves a Kismarton-Sopron testvérvárosi kapcsolat

 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

 Eisentsadt és Sopron 10 éves testvérvárosi kapcsolatának jubileuma alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket!

 Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Eisentsadt polgármesterét, Mag. Thomas Steiner urat, köszöntöm Hans Skarits és Richard Höbausz városi képviselő urakat, köszöntöm Ottrubay István urat, az Esterházy Magánalapítvány elnökét és az esenstadt-i delegáció valamennyi tagját.

200120624testverv02c.jpg

Köszöntöm Medgyes testvérvárosunk képviseletében jelen lévőket, a delegáció tagjait. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 10 évvel ezelőtti kapcsolat elindítóit és aláíróit Péter Németh és dr. Gimesi Szabolcs az akkori polgármester urakat, valamint Hirschler Rezső polgármester urat, akiknek szintén nagy szerepe volt a kapcsolat megalakításában. Köszöntöm képviselőtestületünk tagjait.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

E helyről is nagy szeretettel és tisztelettel emlékezünk a hajdani polgármesterre, Alois Schwarz Úrra, aki fáradhatatlanul tevékenykedett a két város jó szomszédi viszonyáért, a térség jövőjéért. Városunk múlhatatlan érdemeit Sopronért-díjjal ismerte el.

Még a vasfüggöny lebontása előtt megalakult a három város - Sopron, Eisenstadt és Wiener Neustadt-  baráti szövetsége. A sok területen kialakult és működő korai kapcsolatok között a két város rendezvényein kölcsönösen fellépő fúvószenekarok barátságát említették, valamint az oktatás területén Burgenland tartomány által nyújtott segítséget. Ez utóbbi keretén belül valósult meg az "Egy személy-egy nyelv" program részeként a bánfalvi óvodában a némettanítás egy kismartoni óvónő közreműködésével.

 2002 elején a két város kapcsolata partnervárossá fejlődött.

Ing. Alois Schwarz polgármester szolgálati ideje a végéhez közeledett, ezért fontosnak tartották, hogy a partnerségi oklevelet még ő írja alá, mivel ő volt az, aki a két város kapcsolatának felépítésében és folyamatos ápolásában részt vett.

 2002 nyarán került sor a hivatalos testvérvárosi szerződéskötésre, ahol már, Ing. Peter Nemeth és Dr. Gimesi Szabolcs polgármesterek írták alá a szerződést. Mindketten kiemelten hangsúlyozták az emberi kapcsolatok és barátságok fontosságát, a két város között.

A 10 évvel ezelőtti aláíráson a Juventus koncert Fúvószenekar, dr. Friedrich András karnagy vezetésével szolgáltatta az ünnepi zenét, osztrák barátaink nagy örömére.  A karnagy édesapjának, a közismert Friedrich Károlynak, a legendás hírű idegenvezetőnek mindig is nagy vágya volt a testvérvárosi kapcsolat létrejötte. Kezdeményező szerepe volt a magyar és osztrák Corvinus Körnek abban, hogy Sopron, Wiener Neustadt és Eisenstadt hármas partnerkapcsolata létrejöhessen.

Ugyancsak közvetítésükkel jött létre az együttműködés a soproni rendőrség és a kismartoni csendőrség között. Sport területén évenként kerékpáros csillagtúrákat fertő-tavi vitorlásversenyt szerveztek.

Kulturális területen számtalan magyar-osztrák rendezvény született. Ezek közül a Soproni Képzőművészeti Társaság és a Bécs-Döblingi Kunstkreis közti kapcsolat, melynek eredményeként azóta is több kölcsönös kiállítást rendeztek.

A helytörténeti előadások közül említésre érdemes a soproni népszavazás 70. évfordulójára szervezett magyar-osztrák történelmi előadások, amit a Corvinus Kör és a Városszépítő Egyesület közösen rendezett.

Hölgyeim és Uraim!

Nehéz és hosszú lenne felsorolni a közös együttműködéseket a városaink között, így csak pár dolgot emelek ki: az adventi koszorú ajándékozását a határ menti városoknak, melyet a Perkovátz Baráti Kör kezdeményezett, a sikeres közös határ menti uniós pályázatainkat, mint például az Open Borders pályázatot, mely a Páneurópai Piknik 20. jubileumi évfordulójának megünneplését tette lehetővé.

Végül engedjék meg nekem, hogy akár jelképesnek mondható kerékpárútról szóljak.

A magyar és az osztrák oldal két nagy kerékpár-úthálózata kapcsolódik össze Sopronkőhidánál.

A kerékpárút avatóját tartottuk a Sopron közeli Sopronpusztán, a Páneurópai Piknik helyszínén, ahol a rendezvényre több mint 150 kerékpáros érkezett csaknem egyidejűleg Sopronból és Kismartonból.

Az ünnepi avatón, Andrea Fraunschiel Eisenstadt akkori polgármestere, továbbá Firtl Mátyás országgyűlési képviselő, a Magyar országgyűlés Európai ügyek bizottságának alelnöke és Franz Steindl Burgenland helyettes tartományfőnöke és jómagam köszöntöttük az egybegyűlteket. Andrea Fraunschiel az együttműködés szép jelképének nevezte az utat.

Firtl Mátyás országgyűlési képviselő emlékeztetett arra, hogy a kerékpárúttal megteremtődik a határ két oldalát összekötő kapcsolat, amely a régióban természetes volt.

 Összenő, ami mindig is összetartozott, hiszen a Pannon-táj olyan egységet jelent, amelyet a mesterségesen meghúzott és lezárt határok évtizedekig kényszerűen akadályoztak. Éppen ezért, a politikusoknak egyik fő feladata és kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy a határok átjárhatósága megvalósuljon.

 Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 Sokáig lehetne sorolni az elmúlt időszak eseményeit, de itt álljunk meg, és emlékezzünk, hogy ki mindenki munkálkodott a kapcsolat fenntartásán és szorosabbra fűzésén.

Köszönet érte mindnyájuknak, Önöknek és azoknak is, akik ma nem lehetnek itt.

 Isten éltesse, Eisensadt és Sopron barátságát!

 

Mag. Thomas Steiner polgármester ünnepi beszédében megköszönte Sopronnak a jubileumi rendezvény szervezését. A 10 évvel ezelőtt hivatalosan megkötött testvérvárosi szerződés mindkét fél fejlődésére, örömére, polgárainak gyarapodására volt – hangsúlyozta a polgármester.

o4.jpg

Az évtizedeken át minket elválasztó vasfüggöny lebontása után ma a közös feladatunk, hogy a fejekben lévő határokat közösen lebontsuk, amivel a közös Európa megteremtéséhez járulunk hozzá – hangoztatta Kismarton vezetője.

A közös, évszázados  történelmi múltról is szólt, amely összeköt, a jelenben pedig az az eddigi sikeres együttműködés, amely több egyesület, civil szervezet között élő és gyümölcsöző a kultúra, a sport területén.

A testvérvárosi kapcsolat híd szerepet töltött be a két ország a két nép között. Magyarország  2004-es EU-hoz való csatlakozását követő időszakban a két város közötti kapcsolat is új alapokra helyeződött, amelyet az EU-tagságnak köszönhetően is sikerült megerősíteni és kibővíteni, a közös gyarapodás céljából.

Feladatunk, küldetésünk, hogy a jól működő testvérvárosi kapcsolat által az európaiság szellemiségét, mint példát mutassuk fel és adjuk tovább, ami a jelenlegi válságos, nehéz időkben nagyon fontos – hangoztatta Kismarton polgármestere, hozzátéve: a jóllét, a béke, a szorgalom, a szolidaritás érvényesítése csakis az EU-n belül valósítható meg maradéktalanul a nemzetközi kapcsolatokban, ez pedig a nehézségek leküzdésében segítheti közösségeinket.

Amit mi végzünk az nem más, mint közösségi külpolitika – fogalmazott Thomas Steiner – ezért is fontos, hogy 10 év után ezt meg tudjuk újítani, mi több erősebbé tehetjük és a jövőben kiszélesíthetjük.

200120624testverv006c.jpg

A városházi ünnepséget követően közös fát is ültetett a két város polgármestere. A selyemakácfa erős gyökere a két város közötti erősödő kapcsolat jelképe is lehetne.

o10.jpg

A testvérvárosi jubileumi eseménysorozat a Káposztás utcai sportpályán folytatódott, ahol a mai, Kismarton- és Sopron csapatainak részvételével lezajlott labdarúgó torna ünnepélyes eredményhirdetésére és az oklevelek, serlegek átadására került sor.

o11.jpg

A testvérvárosi szerződéskötés jubileumi ünnepségének kísérőrendezvényeként délután kilenc fúvószenekar érkezett a soproni sportpályára a menetminősítő fellépésre.

A Magyar Himnusz felcsendülését követően Vörös Péter zenekari titkár köszöntötte az egybegyűlteket, majd a 83-as Regimentsmarsch hangzott el az összes zenekar részvételével.

o15.jpg

A fúvószene helyi hagyományainak erejét és értékét hangsúlyozta Abdai géza alpolgármester köszöntőjében, kiemelve azt a közönségteremtő erőt, amely a fúvószene sajátja. Ezt követően a Szent László induló teremtett jó hangulatot a pályán.

o17.jpg

Dohos László a Magyar Fúvószenekar és Mazsorett Szövetség elnöke, majd Mag. Alois Loidl (ÖBV President) szintén a fúvószene szerepét és erejét méltatta köszöntőjében, hangsúlyozva a soproni fúvósok tehetségét és szorgalmát.

 B. Tóth Éva
Fotó: Tóth zsombor

2012. június 24. / Kultúra