datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2008-11-27 Kgy rendes ülés meghívó

 

 

MEGHÍVÓ

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. november 27-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.

Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. nonprofit társasággá alakításáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

5. old.

2.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakulásáról és a közhasznú szerződésének megkötéséről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Palotai György osztályvezető

Nyerges Ferenc ügyvezető

 

65. old.

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

3.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. használatba adási szerződéséről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Nyerges Ferenc ügyvezető

 

87. old.

4.

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. 83-2/1997. számú vállalkozási szerződésének, a 83-2/1997/58828/99. számú vállalkozási szerződés módosításának, valamint a 1266/1997. számú megbízási szerződésének felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

93. old.

5.

Előterjesztés a 16-3/1998/59884/2003/VI számú üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

dr. Komornoki László vezérigazgató

 

105. old.

6.

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) Ör., valamint a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

117. old.

7.

Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

127. old.

8.

Előterjesztés a kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításának szabályairól szóló 48/2000. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

131. old.

9.

Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

137. old.

10.

Előterjesztés a Sopron, Kőműves köz 2. sz. alatti 1682 hrsz-ú 50 m2 alapterületű beépítetlen terület (kert) visszaadásáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

145. old.

11.

Előterjesztés a 2009. évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

151. old.

12.

Beszámoló a környezetvédelmi feladatok 2008. évi megvalósulásáról, javaslat a 2009. évi tennivalók meghatározására

 

Előterjesztő: Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

155. old.

13.

Előterjesztés a Raabersport Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

163. old.

14.

Előterjesztés a FKL Sportszolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

165. old.

15.

Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

167. old.

16.

Előterjesztés a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2001. (IV. 1.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

 

175. old.

17.

Előterjesztés Sopron, Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

 

187. old.

18.

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

227. old.

19.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportkoncepciójáról (első körös tervezet)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Rákóczi József sportfelügyelő

 

237. old.

20.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportrendeletének elfogadásáról (első körös rendelettervezet)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Rákóczi József sportfelügyelő

 

 

 

267. old.

21.

Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

277. old.

22.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi belső ellenőrzési tervéről

 

Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző

Előadó: Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

283. old.

23.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és a 2009. évi költségvetési koncepciójáról

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

Havas András alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök

 

297. old.

24.

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának pályázata elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

369. old.

25.

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

Gintnerné Orbán Mária minőségügyi vezető

 

Lásd külön!

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2008. november 14.

 

 

 

 

Dr. Fodor Tamás

polgármester

 

2008. november 17. / Meghívók