datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2012-09-27 Kgy rendes ülés meghívó

40162-19/2012.

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2012. szeptember 27-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:


 

1.        

Előterjesztés a Fertő tavi 01162/3 hrsz-ú ingatlan és a volt BM csónakház ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

2.        

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

3.        

Előterjesztés a Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése című projekt támogatás összegének egy részéről történő lemondásról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

4.        

Sopron, Kőszegi úti aluljáróhoz kapcsolódó műtárgyak kezelői és üzemeltetői feladatainak ellátása

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

5.        

Előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztéséről szóló pályázat önrészének növeléséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

6.        

Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet és egyes szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok állattartással kapcsolatos rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

 

7.        

Előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központtal kötendő gyermekvédelmi szakellátási feladatokról szóló szerződésről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

8.        

Előterjesztés a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

9.        

Előterjesztés a közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozatról

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

10.    

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

11.    

Előterjesztés Kazuno testvérvárosba történő látogatásról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

12.    

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

13.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kapcsolódó intézkedésről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2012. szeptember 14.

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester