datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Fizetési könnyítés


Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás)

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

Feltétele:

- a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható (látszik a fizetési szándék);

- a fizetési nehézség átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető;

- nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett adóra;

- magánszemély esetében akkor is engedélyezhető a fizetési könnyítés, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egy összegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

- A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Adómérséklés

Csak indokolt esetben van rá lehetőség, ha a fizetési könnyítéssel a nehézség nem oldható fel.

Feltétele:

- magánszemély esetén az adó, a pótlék- vagy bírságtartozás akkor mérsékelhető, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti;

- vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené.

Ügyintézési folyamat:

- kérelem és adatlap benyújtása az abban kért igazolásokkal együtt

- kérelem elbírálása.

Az eljárás jogi alapjai:

Az ügyintézés határideje: 30 nap

Fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján a fizetési könnyítésre illetőleg adómérséklésre irányuló kérelem benyújtása esetén illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.