datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
7 érv Sopron mellett - videó
 
 
Innováció Fidelissima - videó
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Építéshatósági Osztály

Frissítve: 2015.02.26.

 

 


 
 Építéshatósági Osztály

 


 


Osztályvezető: Dr. Varga Józsefné

Osztályvezető helyettes: Kuntár Viktória


Cím:

9400 Sopron, Fő tér 5. II. emelet

Tel.: 99/515-171; Fax: 99/515-280

E-mail: epiteshatosag@sopron-ph.hu


Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30 – 17.00

szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 - 16.00

péntek: 8.00 – 12.00

 

ElérhetőségekI. 1. Aktuális információk

I. 2. Az ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb teendők

I. 3. Munkatársak, elérhetőségek

I. 4. Ügyintézési területi beosztások

I. 5. Építésüggyel összefüggő jogszabályok gyűjteménye 

I. 6. Ügymenet leírások

I. 7. Letölthető nyomtatványok

I. 8. Eljárási illetékek

I. 9. Hasznos címek építésügyben

I. 10. Hasznos linkek

I.11. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer   (ÉTDR)

I.12. Ekektronikus Építési Napló

I.13. Országos Építésügyi Nyilvántartás

I.14. Gyakran ismételt kérdések

 

I.

Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

 

 1. osztályvezető
 2. osztályvezető-helyettes
 3. ügykezelő I.
 4. ügykezelő II.
 5. építéshatósági ügyintéző I.
 6. építéshatósági ügyintéző II.
 7. építéshatósági ügyintéző III.
 8. építéshatósági ügyintéző IV. (fél státusz, heti 20 órás)
 9. építéshatósági ügyintéző V.
 10. építéshatósági ügyintéző VI.
 11. építéshatósági ügyintéző VII.
 12. építéshatósági ügyintéző VIII.
 13. építéshatósági ügyintéző IX.
 14. építéshatósági ügyintéző X.
 15. építéshatósági ügyintéző XI.
 16. építéshatósági ügyintéző XII.
 17. építéshatósági ügyintéző XIII.
 18. tervtáros

 

II.

Az osztály feladatai

 

A részletes feladat-leírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A főbb feladatok munkakörönkénti bontásban a következők:

 

Osztályvezető:

-                    az osztály munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,

-                    információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása,

-                    közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása,

-                    építéshatósági ügyekben szakmai tanácsadás az ügyintézőknek,

-                    vezetői ellenőrzések.

 

Osztályvezető helyettes:

-        építéshatósági ügyekben szakmai tanácsadás az ügyintézőknek,

-        a vezetői ellenőrzés és a hiányosságok javításának segítése,

-        az osztályvezető helyettesítése.

 

Építéshatósági ügyintéző I-XIII.:

-        építéshatósági és az azzal kapcsolatos eljárások lefolytatása a jegyző illetékességi területén belül, a számára kijelölt területen.


Tervtáros:

-        a jegyző illetékességi területén belül az építéshatósági és az azzal kapcsolatos eljárások lefolytatásában való közreműködés, ahhoz kapcsolódóan adatok szolgáltatása, tájékoztatás;

-        nyilvántartások vezetése, statisztikai adatszolgáltatások összeállítása és kezelése.

 

Ügykezelő I-II.:

-         az osztály működéséhez szükséges adminisztrációs, kiadmányozási, iktatási és irattározási feladatok elvégzése.

III.

Helyettesítés, kiadmányozás

 

Az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén az osztályvezető-helyettes helyettesíti.

 

Az osztályvezető - a jegyző által fenntartott ügyek kivételével - az osztály egész tevékenységével kapcsolatban - beleértve az eljárásába vont és a több egységet érintő ügyeket is - gyakorolja a kiadmányozás jogát.

 

Kiadmányozási jogot gyakorol az ügyintéző az adatváltozások, értesítések, idézések, meghívások, megkeresés, az építésügyi hatósági ellenőrzés során az építési munka leállítását tartalmazó közbenső intézkedés, az építészeti - műszaki tervdokumentáció engedélyezési záradékolása, az osztályvezető azonnali tájékoztatása mellett a szakhatósági eljárás keretében a helyszínen tett és jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozata vonatkozásában.

 

Az osztály kiadmányain a kiadmányozó nevét és beosztását kell feltüntetni. Amennyiben nem az osztályvezető a kiadmányozó, a kiadványt erre utaló jelzéssel (helyett) kell ellátni.

 

IV.

Hatályba lépés

 

Jelen ügyrend 2015. november 1-én lép hatályba, egyidejűleg az Építéshatósági Osztály 2015. március 1-én kiadott 11. változatú ügyrendje hatályát veszti.