datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Szabadtéri növényi hulladék égetése

A jelenleg hatályos (2020.I.22. -) Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § - 225/A. § - 226. § - 227. § - 228. § bekezdése szabályozza a szabadtéri növényi hulladék égetés feltételeit, mely kapcsán két alapvető esetet különböztetünk meg. A belterületen végzett növényi hulladékégetés és a külterületen végzett növényi hulladékégetés. A külterület kapcsán a közigazgatásilag Sopron városhoz tartozó, de nem belterületi szabad tér, kert, mezőgazdasági művelési ág, gyümölcsös, szántó is külterületnek minősül.1.       Belterület

A belterületen végzett növényi hulladék égetésének feltételeit a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 54/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete szabályozza.

Kerti hulladék elégetésének időpontjai: január 1. - április 30-ig, valamint október 1. – december 31-ig, vasárnap és a pihenőnapok kivétel minden nap 8:00 – 18:00

Ezen időszakban is csak szélcsendben szabad tüzet gyújtani, így érdemes előtte az időjárásról tájékozódni. Az elmúlt évek során tapasztalhattuk, hogy gyakran pillanatok alatt szép napos szélcsendes időből viharos erejű széllökések keletkeznek, ezért nem elegendő az aktuális időjárást megfigyelni a tűzgyújtás előtt, hanem feltétlenül tájékozódni szükséges az előrejelzésekről is.

A kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet elégetni, ahol az égetés anyagi kárt nem okozhat. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

Az Önkormányzati rendelet nem ad felmentést a hatóságilag elrendelt, általános tűzrakási tilalom alól!

2.       Külterület

A külterületi növényi hulladék égetés vagy irányított égetés szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg. Külterületi égetésnek minősül minden külterületi növényi hulladék vagy lábon álló növényzet égetése (száraz fű, avar, szőlő venyige, nádas, összehúzott száraz növényzet). Nem ide tartozik a külterületi magán tulajdonban lévő ingatlanokon, valamint kijelölt tűzrakó helyeken történő tűzrakás, szalonnasütés, grillezés.

Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal írásban a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.) be kell jelenteni.

Szabadtéri tarlóégetés kapcsán a felsoroltakon kívül további feltételek megvalósulása és szabályok betartása szükséges. Nem szabad a tarlót minden oldalról begyújtani. Lábonálló gabona mellett a tarló égetése tilos. Szalmát égetéssel megsemmisíteni szintén tilos. A tarlót az égetés megkezdése előtt legalább 3 m szélességben körbe kell szántani vagy tárcsázni és az adott területen vadriasztást kell tartani. A fasorok melletti területen legalább 6 m szélességben szükséges a körbeszántás. Védősáv kialakítása szükséges legalább 4 m szélességben a vasúti vágánytengelytől mérve és 3 méter szélességben a közút melletti területeken történő égetés esetén.

Az égetés során rendelkezni kell a tűz oltásához szükséges eszközökkel, felszerelésekkel. A tűz oltására alkalmasak a tűzoltó készülékek, a tűz közelébe készített öntöző víz, vödörben bekészített víz vagy homok és lapát. Nem szükséges a felsoroltak mindegyikét előkészíteni, azonban szükséges esetén alkalmasnak kell lenniük a tűz eloltására. A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a

sopron.hu

 

2022. február 2. / Közéleti események