datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
7 érv Sopron mellett - videó
 
 
Innováció Fidelissima - videó
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Értékek otthona lesz a Máltai-ház Sopronban

 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja értékhordozó emberekből áll, tagokból és önkéntesekből, akiknek köszönhetően a segítőszándék értékként fénylik.  A soproni csoport munkájának eredménye nyilvánvaló és példaértékű.  Példaértékű mindaz, amit az emberi élet értékének védelmében tesznek, amit a közösségért tesznek - fogalmazott Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja ünnepén, abból az alklomból, hogy új székházat avattak a Széchenyi tér 2. szám alatt.



 

 

Megnyitotta kapuit Sopronban a Máltai-ház. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Szervezete új székhelyét a Széchenyi tér 2. szám alatti Széchenyi-palotában a soproni máltaisok és önkénteseikkel közösen tartott ünnepségen Henczel Szabolcs plébános áldotta meg.

 

ccccIMG_0241aaaaa.jpg

 

Avatóbeszédet Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője mondott.

Tamás Józsefné a legkisebb máltaisokat is felavatta befogadva őket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat aktív tagjainak sorába.

 

ccccIMG_0293aaaaaa.jpg

.

cccccIMG_0301aaaaa.jpg

 

cccccIMG_0297aaaaaa.jpg

 

Firtl Mátyás elhangzott beszéde:

„Kicsit több szeretet… meggyógyítja a világot, rávezet az igazságra, segít felfedezni a jót, megtanít bízni, növeli a hitet, közösséget épít, barátságokat teremt, távlatokat nyit.”

 Tisztelt Teodóra  Elnök Asszony! Főtisztelendő Plébános Úr!
Kedves Máltai Tagok és Önkéntesek!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat még 2014-ből származó, idézett üzenetei tulajdonképpen a szervezet küldetését jelentik. (Láthattuk ezeket óriásplakáton, olvashattuk levélben is)

Ez a cselekvő szeretet küldetése.

Többek, mint jelszavak: szolgálat és  tettek.

Többek mint jelszavak: emberi életeket, sorsokat meghatározó tettek, mi több: történelmet alakító tettek.

  Az a hit és az az akarat, amely az emberi életet úgy védi, a rászorultakat úgy szolgálja, az igazságra úgy vezet, a jót úgy keresi, a közösséget úgy építi, és távlatokat úgy nyit, hogy  CSELEKSZIK.

Cselekszik jószándékból, önként  – szeretetből - és aztán a bátorsághoz és tettrekészséghez pedig „hozzárendelődik minden más.

Ennek vagyunk itt ma tanúi.

cccccccIMG_0278aaaaaa.jpg

 

 Tisztelt Megjelentek!

Itt Sopronban megkerülhetetlen a tény, hogy európai jelenünk kialakításában kulcsszerepe volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat cselekvő és bátor szeretetének.

 1989-ben Kozma Imre atya vezetésével közel 50 ezer keletnémet menekült ellátásáról gondoskodott a szervezet.  Többek között azokról, akik itt, a Páneurópai Pikniken áttörték  a határt.

A hit ereje, távlatossága és szabadsága  nyilvánult meg abban, ahogyan a rászorulókról való gondoskodás történelmi tettbe fordult.

A vasfüggöny mögötti Magyarországról  a megosztott Európa újraegyesítéséhez járult hozzá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amikor a  történelmi fősodorban cselekedett a szeretet parancsa szerint.  A hit ereje és bátorsága szabadságot adott a németeknek, és aztán Európának és Magyarországnak.

 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közéleti szerepvállalása legyen minden keresztény előtt hiteles példája annak, ahogyan a keresztény hitét hitelesen megélő ember, vagy közösség a közélet ügyeiben köteles  felelősséggel részt vállalni!

 Ebben Kozma Imre atya hite és bátorsága, bibliai helytállása  legyen példa.
(a legfrissebb hír, hogy Európa Polgár díjat kap az Európai Parlamenttől )

 És ha már jelképekről szóltam, itt ezen a helyen megkerülhetetlen az a tény, amely erőt adó jelkép: hogy a Széchenyi-palotában, a Széchenyi téren nyithatja meg kapuit a soproni Málta-ház.

 Az ablakon kinézve a Legnagyobb Magyar szobra üzeni, hogy a tett a legfontosabb, hittel és hazaszeretettel.

 Széchenyi István születésének 225. évében legyen ez küldetést-meghatározó többleterő a közéletiségben helytállást, a rászoruló közösségekben szeretetszolgálatot vállaló Máltaisoknak, akik Széchenyi örökségéhez is méltók.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Máltai Szeretetszolgálat „A hit védelmére és a szegények szolgálatára.” szövetkezett.

 A jelszó második fele is történelmi súlyú.

Mert a mai napon, június 4-én , a Nemzeti Összetartozás Napján, a trianoni Békediktátum évfordulóján azért is köszönet jár, hogy a nemzet újraegyesítésében is kiveszi a részét a Máltai Szeretetszolgálat.  Hiszen a határon túli nemzettestvéreink is minden szükség és baj közepette számíthattak a Máltai-segítségre.

Számíthatott Önökre Erdély 1989-ben, a délvidéki magyarok a 90-es években, Kárpátalja árvíz és háború idején….

 A mai Trianon évforduló azért lehet a Nemzeti Összetartozás Napja, mert hálát adhatunk a Gondviselőnek, hogy elmúlt évszázadokban és a mi évtizedeinkben is bebizonyíthattuk, hogy, hogy nemzeti összetartozásunk erősebb, mint azok az erők, amelyek szét akartak szakítani bennünket.

S hogy ez így van, abban a Máltai Szeretetszolgálat elmúlt 27 éve is benne van.

A magyarságban van kellő erő és elszántság, és annyi szeretet is „amennyi meggyógyítja a világot”, még Trianon sebeit is.

 „A több szeretet közösséget épít, barátságokat teremt.”

 Tisztelt Soproni Málta-tagok és Önkéntesek!

 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja értékhordozó emberekből áll, tagokból és önkéntesekből, akiknek köszönhetően a segítőszándék értékként fénylik.

 A soproni csoport munkájának eredménye nyilvánvaló és példaértékű.  Példaértékű mindaz, amit az emberi élet értékének védelmében tesznek, amit a közösségért tesznek.

„NAGYON SOK!!!!!!” szeretetnek köszönhetően, hittel, akarattal közösséget erősítenek, megtanítanak felfedezni a jót, gyógyítják a világot, megtanítanak bízni a jövőben.

 A segítőszándék, az önkéntesség nagy érték, ami külön megbecsülést és köszönetet érdemel, még akkor is ha a Máltai Szeretetszolgálat tagjai és önkéntesei ezt nem várják el.

Ezért is fontos, hogy „a több szeretet” most itt Sopronban méltó székhelyet kap, hogy Máltai-ház nyitja meg kapuit.

Ez megsokszorozza az erőket, így töltheti be tovább is a Máltai Szeretetszolgálat Sopronban küldetését, ami annak ellenére, hogy "helyi", ámde jelentőségében ugyanazt a küldetést teljesíti, mint, amiről szóltam.

Mert ma keresztény szellemben küldetést vállalni alapvető fontosságú, amikor értékeinket, biztonságunkat, mindennapjainkat  veszélyeztető migránsáradat özönlik Európába.

Ez történelmi felelősségünk, mint ’89-ben. Ma keresztény létünk és jövőnk védelmére van szükség, mint ahogyan a nyolcvanas évek végén a keresztény Európa egyik népének a szabadságát, SAJÁT hazájában való értelmes jövőjét segítette a Máltaiak támogatása.  A közös, keresztény gyökerű Európa-közösség jövőjét szolgálta akkor a szervezet és erre a szolgálatra van ma is szükség.

Ma nemzetünk, hazánk, otthonaink megmaradása a tét. A keresztény gyökerű Európa megmaradása a tét. Közös tehát a közéleti küldetésünk.

 Az a küldetés, amiben mi, politikusok, döntéshozók mindig partnerek és támogatók leszünk, mert ez közös felelősségünk.

  Ennek alapja a több szeretet, amely vállalja a közösség érdekében vállalt közéleti szerepvállalást is: „meggyógyítja a világot, rávezet az igazságra, segít felfedezni a jót, megtanít bízni, növeli a hitet, közösséget épít, barátságokat teremt, távlatokat nyit. „

Kívánom, hogy a Széchenyi-palotában a Máltai-ház legyen otthona mindezeknek az értékeknek!

Kívánom, hogy isten áldása legyen a Máltai-házon és azokon, akik itt tevékenykednek, megfordulnak!

 

 

ccccccIMG_0305aaaaaa.jpg

cccccIMG_0323aaaaaa.jpg

.

ccccccccIMG_0329aaaaa.jpg

2016. június 4. / Kultúra