datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szociálpolitikai támogatására

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat szociálpolitikai támogatására

 

1. A pályázat célja:

 

A városban működő szociális feladatokat ellátó szervezetek, közösségek támogatása anyagi forrással, amely a szegénység kezelésére, időskorú ellátására, fogyatékosok, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzetének jobbítására, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására szolgál.

 

2. A pályázók köre:

 

A pályázati támogatásra olyan soproni természetes vagy jogi személyek pályázhatnak, akinek cégbírósági vagy más nyilvántartási kötelezettségük van és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátására nem pályázhatnak a támogatásokra.

Továbbá nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogatottak vagy képviselővel rendelkeznek.

 

3. A pályázat benyújtásának helye:

 

A pályázatot 1 példányban, papíralapon kell benyújtani.

 

A pályázatot a pályázati űrlappal, a költségvetési lappal és a nyilatkozatokkal együtt Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályához (9400 Sopron, Fő tér 1.) kell benyújtani.

 

4. Pályázati feltételek és információk:

 

 • a tervezett feladat, vagy program a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. május 1 - december 31. között eső időszak közé essék,
 • a pályázat nyílt,
 • a pályázat során elnyerhető támogatás keretösszege Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Várós 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének II/12. mellékletében, 2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások között 2 000 000 Ft összegben biztosított,
 • a pályázat nem szolgálhat létesítmény, vagy intézmény-fenntartási célokat,
 • kizárja magát a pályázatból az, aki hiányos vagy a formai feltételeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, illetve határidőn túl nyújtja be a pályázatot,
 • a pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség,
 • a szerződést önhibájából nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból,
 • a szerződéskötés feltétele az előző évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolás,
 • a pályázat során elnyert támogatás egy összegű, a támogatási szerződésben szereplő feltételek teljesülése esetén nem visszatérítendő költségvetési támogatás, melynek kifizetési időpontja függ az önkormányzat likviditási helyzetétől,
 • a megítélt támogatás legalább 20%-ának megfelelő önrészt kell vállalni - a pályázati önrész rendelkezésre állásáról szóló hitelesített bankszámlakivonat csatolásával. A pályázati önrésszel el kell számolni.
 • a pályázati önrészt igazoló bankszámla kivonat minden esetben a pályázat benyújtásának folyamatában előzetesen kerüljön benyújtásra.
 • az elnyert összeg más önkormányzati pályázat önrészeként nem használható fel
 • a pályázati támogatás elszámolása a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről IV/1. melléklete szerint szükséges.
 • a pályázati támogatás elszámolása során a támogatási összeg felhasználását igazoló számlákat hitelesíteni kell. Az eredeti számlára rá kell vezetni a „….. számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot, bélyegzővel és aláírással ellátva.

 

5. Csatolandó dokumentumok:

 

 • a pályázó adatai (adószám, bankszámlaszám, törzsszám),
 • a pályázó pénzforgalmi számlaszáma,
 • a tervezett feladat vagy program részletes leírása,
 • a közreműködők bemutatása,
 • a saját forrás mértékének és jellegének megadása,
 • a költségvetés benyújtása,
 • a cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatok csatolása,
 • a szerződéskötéshez a nyilvántartásba vételt dokumentáló irat csatolása (cégeknél 30 napnál nem régebbi cégkivonat, alapítói okirat).

 

6. A pályázat benyújtásának határideje:

 

A pályázat beadási határideje: 2019. április 30.

 

7. A pályázók döntést követő kiértesítése:

 

A benyújtott pályázatokról a Népjóléti Bizottság, alapítványok esetében a Közgyűlés dönt a beadást követő 60 napon belül. A döntést követő 8 napon belül a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

 

A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt.

 

A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció teljes körű kitöltéséről, illetve a pályázat célkitűzéseiről részletes felvilágosítás a Humánszolgáltatási Osztálynál kérhető.

(Tel: 99/515-216, e-mail: baloghne.filipp.beata@sopron-ph.hu)


A pályázati dokumentáció letölthető a www.sopron.hu honlapról.

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

 

Mellékletek: