datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
7 érv Sopron mellett - videó
 
 
Innováció Fidelissima - videó
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet végrehajtási csoportvezetői határozatlan idejű köztisztviselői munkakör betöltésére

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet

Végrehajtási csoportvezetői határozatlan idejű köztisztviselői munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:     

-    jogász, vagy egyetemi, főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

-    számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),

-    büntetlen előélet,

-    cselekvőképesség,

-    magyar állampolgárság,

-    vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettség teljesítése,

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon
     fenn összeférhetetlenség.

 

Előnyt jelent:

-    közigazgatásban, adóügyi területen szerzett gyakorlat,

-    adótanácsadói, adószakértői szakképesítés,

-    jogi szakvizsga, közigazgatási alapvizsga.

 

Munkakör fő tartalma:

Az Adókönyvelési és végrehajtási csoport jogszerű és szakszerű működésének biztosítása, a csoport feladatai végrehajtásának szervezése, irányítása, gondoskodás a törvényes első fokú adóhatósági ügyintézésről a végrehajtási tevékenység, az adókönyvelés és adóellenőrzés területén. A kintlévőségek megfelelő kezelése. Végelszámolás, felszámolás alá került adózók esetében hitelezői igénybejelentés a végelszámoló, felszámolóbiztos felé, kényszertörlés esetén a tartozás bejelentése az illetékes cégbíróság felé. Felszámolási eljárás kezdeményezésének előkészítése az illetékes Cégbíróság felé.

               

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 -   önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

 -   az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

 - előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat    
     benyújtásakor fennáll-e,

 -   3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

       - nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők  
     kezeljék.

 

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint                      
                                            a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

 

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

 

További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515-114-es hivatali telefonszámon.

               

                A jelentkezéseket 2019. január 21-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

                                                                    Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                                Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                                                               9400 Sopron, Fő tér 1.

          A borítékra kérjük ráírni "Végrehajtási csoportvezető"

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2019. január 31-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt, a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

             Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.