datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás Sopron Megyei Jogú Város sporttámogatására

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sopron Megyei Jogú Város sporttámogatására

 

1. A pályázat célja:

 

Gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés, sportszervezetek működésének, sporteseményeknek, sportrendezvényeknek a támogatása.

 

2. A pályázók köre:

 

A pályázati támogatásra olyan Sopron közigazgatási területén működő, soproni székhellyel bejegyzett sportszervezetek pályázhatnak, amelyeknek cégbírósági, vagy más nyilvántartási kötelezettségük van és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél.


Nem pályázhatnak azon sportszervezetek, amelyeknek működését Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata külön megállapodás alapján támogatja.

Továbbá nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, amelyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak vagy képviselővel rendelkeznek.

 

3. Pályázati témák:

 

Sportszervezetek működési költségeire (versenyengedély, nevezési-, részvételi költség, utazás, szállás, étkezés, sport felszerelés vásárlás, személyi jellegű kifizetések).

Városi szabadidős sportesemények költségeire.

 

4. A pályázat benyújtásának módja és helye:

 

A pályázatot 1 példányban, papíralapon, személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

 

A pályázatot a pályázati űrlappal, a költségvetési lappal és a nyilatkozatokkal együtt Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Sportfelügyeleti Csoportjához (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.) kell benyújtani.

 

5. Pályázati feltételek és információk:

 

 • a tervezett feladat vagy program 2019. április 01. – 2020. március 31. közötti időre essék, figyelemmel arra, hogy a szakmai-pénzügyi beszámolót 2020. március 31-ig kell benyújtani,
 • a pályázat nyílt,
 • a pályázat során elnyerhető támogatás keretösszege Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete, 2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások között biztosított,
 • a pályázat nem szolgálhat létesítmény vagy intézmény-fenntartási célokat,
 • kizárja magát a pályázatból az, aki hiányos, vagy tartalmi és formai feltételeknek nem megfelelő pályázatot nyújt be, vagy határidőn túl nyújtja be a pályázatot,
 • a pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség,
 • a szerződést önhibájából nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból,
 • a szerződéskötés feltétele az előző évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolás,
 • a pályázat során elnyert támogatás egy összegű, a támogatási szerződésben szereplő feltételek teljesülése esetén nem visszatérítendő költségvetési támogatás, melynek kifizetési időpontja függ az önkormányzat likviditási helyzetétől,
 • a megítélt támogatás legalább 20%-ának megfelelő önrészt kell vállalni,
 • a pályázati támogatás elszámolása során a támogatási összeg felhasználását igazoló számlákat hitelesíteni kell. Az eredeti számlára rá kell vezetni a „….. számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot, bélyegzővel és aláírással ellátva.
 • az elnyert összeg más önkormányzati pályázat önrészeként nem használható fel. A pályázati támogatás elszámolása a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének IV/1. melléklete szerint szükséges.

 

 

6. Csatolandó dokumentumok:

 

 • Pályázati űrlap (1. sz. melléklet)
 • Költségvetési lap (2. sz. melléklet)
 • Cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatok (3.,4.,6.,7. sz. mellékletek )
 • Közzétételi kérelem (5.sz.melléklet )
 • a szerződéskötéshez a nyilvántartásba vételt dokumentáló irat csatolása (cégeknél 30 napnál nem régebbi cégkivonat, alapítói okirat)

 

7. A pályázat benyújtásának határideje:

 

A pályázat beadási határideje: 2019. április 08.

 

8. A pályázók döntést követő kiértesítése:

 

A benyújtott pályázatokról az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt a beadást követő 60 napon belül. A döntést követő 8 napon belül a pályázók értesítést kapnak. A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

 

A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt.

 

A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció teljes körű kitöltéséről, illetve a pályázat célkitűzéseiről részletes információ a Humánszolgáltatási Osztály Sportfelügyeleti Csoportjánál kérhető. (tel: 99/515-483, e-mail: sportfelugyelet@sopron-ph.hu )

A pályázati dokumentáció letölthető a www.sopron.hu honlapról.

 

                                 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

                                                Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottsága

 

Mellékletek: