datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás önkormányzati lakás szociális körülmények alapján meghirdetett bérbevételére (Sopron, Hátulsó u. 10-12/B. I/7.)

 

 

Pályázati felhívás
önkormányzati lakás szociális körülmények alapján
meghirdetett bérbevételére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Sopron, Hátulsó u. 10-12/B. I/7. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak önkormányzati lakásaként történő bérbevételére.

Pályázati jogosultság feltételei:

 

Szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak önkormányzati lakásaként történő bérbevétel esetén:

A pályázaton az a nagykorú személy indulhat:

-                   aki közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatott (Sopron közigazgatási területén önkormányzati vagy állami fenntartású költségvetési szervnél, vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnál foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy) és

-                     akinek a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 192.375 Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 228.000  Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500 Ft) 800%-át, illetve egyedülálló személy esetén 640%-át;

-                     aki és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli  hozzátartozója összességében nem rendelkezik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben 2,5-szörösét meghaladó vagyonnal, mely külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenötszörösét (2.137.500 Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszázszorosát (5.700.000 Ft).

-                   aki kötelezettséget vállal arra, hogy maga és a lakásba vele együtt költöző nagykorú személyek után is fejenként legalább havi 15.000 Ft-ot betétbe helyez.

Sem a pályázó sem a vele együtt közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.

Amennyiben a bérleti szerződés alatt a közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatott foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, a lakásbérleti jogviszony a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő hónap utolsó napján szintén megszűnik. Amennyiben a munkáltató személye változik, úgy – a bérlő bejelentési kötelezettsége mellett – az a bérleti jogviszony fennállását nem érinti.


A lakás jellemzői:

  1. címe: Sopron, Hátulsó u. 10-12/B I/7.
  2.  lakás adatai: 57 m2, 1 + 2 fél szoba, előtér, wc, konyha+étkező, fürdőszoba wc-vel,

kamra, közlekedő   

  1. fűtés: tömbfűtésű
  2. közmű: villany (mérőórával), víz és szennyvíz-csatorna (mérőórával)
  3. lakbér összege: 20.751 Ft közmű díjak nélkül

 

  1. A lakás megtekinthető: 2019. szeptember 03. (kedd) 9.30-10.00 óra között
  2. A pályázat beadási határideje: 2019. szeptember 11. (szerda) 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között

 

A pályázati feltételekről bővebb tájékoztatást a SMJV Polgármesteri Hivatalának Szociális Csoportjánál kaphat a 99/515-210-es vagy a 99/515-272-es telefonszámokon, illetve ügyfélfogadási időben a 9400 Sopron, Új u. 3. szám alatt (hétfői napon 13.00-17.00 óra között, szerdai napon 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig).

Sopron, 2019. augusztus 14.

                                                   

                                                                                         Dr. Fodor Tamás polgármester                                                                                                                                                                                                                                                                                                              helyett és nevében eljárva

 

 

 

                  Dr. Simon István    

                                                                                                       alpolgármester