datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás önkormányzati lakás szociális körülmények alapján meghirdetett bérbevételére (Sopron, Balfi u. 27. fszt. 8.)

 

 

Pályázati felhívás
önkormányzati lakás szociális körülmények alapján
meghirdetett bérbevételére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Sopron, Balfi u. 27. fszt. 8. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján, történő bérbevételére.

Pályázati jogosultság feltételei:

 

I. Szociális helyzet alapján, szociális bérlakásként történő bérbevétel esetén:

A pályázaton az a soproni állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy indulhat:

a. akinek a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 76.950,- Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 91.200,- Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500,-Ft) 270%-át, illetve egyedülálló személy esetén 320%-át;

b. aki és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. Külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi  nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,-Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 2.280.000,-Ft). Sem a pályázó, sem a vele együtt közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet;

c. aki, ha önkormányzati lakásban lakik vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel, a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti és akinek a fennálló lakásbérleti jogviszonyából eredően, lakbérhátraléka és közüzemi díj tartozása nincs;

e. aki vállalja a szerződés megkötésekor történő 1 havi lakbér kaucióként történő megfizetését.

A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem jelölhető ki bérlőnek az a személy:

a. aki önkormányzati lakásban lakott, de pályázatának benyújtását megelőző 2 éven belül azért mondták fel bérleti szerződését, mert a bérleti díjat nem fizette, vagy közüzemi díj tartozása volt;

b. aki igazolt jövedelemmel nem rendelkezik.

 

A bérlőkijelölés és az annak alapján megkötött bérleti szerződés legfeljebb a kijelölés keltétől számított 5 évre szólhat.

 

A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt legalább három hónappal kérelmet nyújthat be a lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására. A Népjóléti Bizottság, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel a kérelmező bérleti jogviszonyát 5 éves időtartamra meghosszabbíthatja.

A lakás jellemzői:

  1.   címe: Sopron, Balfi u. 27. fszt. 8.
    1. 26 m2-es, 1 szoba, konyha, fürdőszoba wc-vel
    2. komfortos
    3. gázkonvektor fűtésű
    4. lakbér összege: 7.829 Ft közmű díjak nélkül

 

 

1.       A lakás megtekinthető: 2019. október 22. (kedd) 9.30-10.00 óra között
2.       A pályázat beadási határideje: 2019. november 06. (szerda) 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra között

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNY


A pályázati feltételekről bővebb tájékoztatást a SMJV Polgármesteri Hivatalának Szociális Csoportjánál kaphat a 99/515-210-es, vagy a 99/515-272-es telefonszámokon, illetve ügyfélfogadási időben a 9400 Sopron, Új u. 3. szám alatt (hétfői napon 13.00-17.00 óra között, szerdai napon 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig).

Sopron, 2019. október 08.

                                                   

                                                                                         Dr. Fodor Tamás polgármester                                                                                                                                                                                                                                                                                                              helyett és nevében eljárva

 

 

 

                  Dr. Simon István    

                                                                                                       alpolgármester