datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2019-11-21 NB rendes ülés meghívó

 

 

Üi.sz.: 59200-22/2019    

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának

2019. november 21-én csütörtök 14 óra 30 perckor

a Városháza (Fő tér 1.) Fogadótermében tartandó

Rendes ülésre

Napirendi pontok:

 

1.

Előterjesztés megbízási szerződés megkötéséről a 6. számú iskolafogászati körzetre a Waldorf iskola fogászati ellátásáról

 

          Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

          Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

Bizottsági

 előterjesztés

 

 

 

 

2.

Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába tagok megválasztásáról, valamint a Társulás létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálatáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról

 

Előterjesztő:       dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók: Király Attiláné osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

Közgyűlési előterjesztés

3.

 

 

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:      dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

Közgyűlési előterjesztés

4.

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról

 

Előterjesztő:       dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

Közgyűlési előterjesztés

5.

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény Szakmai Programjának és Házirendjének elfogadásáról

 

          Előterjesztő:        Csiszár Szabolcs alpolgármester

          Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

Bizottsági

 előterjesztés

 

6.

Előterjesztés Gondozási Központ Ikva Otthon érdekképviseleti fórumába történő delegálásról

 

          Előterjesztő:        Dr. Farkas Ciprián polgármester

          Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

Bizottsági

 előterjesztés

   zárt ülés

7.

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról

 

          Előterjesztő:        Csiszár Szabolcs alpolgármester

          Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

Bizottsági

 előterjesztés

   zárt ülés

8.

Előterjesztés a Sopron, Baross út 22/A fszt. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

 

          Előterjesztő:        Csiszár Szabolcs alpolgármester

          Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

Bizottsági

 előterjesztés

   zárt ülés

9.

Előterjesztés a Sopron, Baross u. 22/A I/9. szám alatt lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

 

          Előterjesztő:        Csiszár Szabolcs alpolgármester

          Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

Bizottsági

 előterjesztés

   zárt ülés

10.

Előterjesztés a Sopron, Ötvös u. 4. I. 6. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről

 

          Előterjesztő:        Csiszár Szabolcs alpolgármester

          Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

Bizottsági

 előterjesztés

   zárt ülés

11.

Előterjesztés a Sopron, Kossuth Lajos u. 22/A I/10. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről

 

          Előterjesztő:        Csiszár Szabolcs alpolgármester

          Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

Bizottsági

 előterjesztés

   zárt ülés

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2019. 11. 15.

 

                                                                                   Péli Nikoletta

                                                                                Népjóléti Bizottság elnöke

Készítette:

Kaptay Andrea

Népjóléti Bizottság titkára

Tel: 9/515-136

e-mail:        kaptay.andrea@sopron-ph.hu