datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város polgármesterének 59/2020. (IV. 1.) határozata

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott közgyűlési, bizottsági és településrészi önkormányzati határozatok jóváhagyásárólA Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel 2020. március 11. napján 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja – az alábbiakról döntöttem:

 

Sopron Megyei Jogú Város polgármesterének 59/2020. (IV. 1.) határozata

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott közgyűlési, bizottsági és településrészi önkormányzati határozatok jóváhagyásáról

 

 

Dr. Farkas Ciprián, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere a jelen határozat szoros mellékletét képező, a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta Sopron MJV Közgyűlése, Közgyűlési bizottságai és településrészi önkormányzatai által hozott határozatokat jóváhagyom.

 

Felelős:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Határidő:   azonnal

 

 

 

 

 

 

Dr. Farkas Ciprián

Dr. Sárvári Szabolcs

polgármester

jegyző

 


Melléklet Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 59/2020. (IV. 1.) határozatához

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott

határozatai

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Határozat címe

35/2020. (III. 12.) határozata

a 2020. március 12-ei rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

36/2020. (III. 12.) határozata

a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű rekonstrukciójáról

37/2020. (III. 12.) határozata

a Sopron, Paprét 24. szám alatt található, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jog tárgyában

41/2020. (III. 26.) határozata

a 2020. március 26-ai rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

42/2020. (III. 26.) határozata

közterület elnevezéséről a Medvehagyma utca és a Szénégető dűlő között

43/2020. (III. 26.) határozata

közterület elnevezéséről a Medvehagyma utca és a Szénégető dűlő között

44/2020. (III. 26.) határozata

a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

45/2020. (III. 26.) határozata

a Soproni Tankerületi Központ intézményátszervezésének véleményezéséről

46/2020. (III. 26.) határozata

„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

47/2020. (III. 26.) határozata

településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

48/2020. (III. 26.) határozata

a 2020. március 26-ai rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

49/2020. (III. 26.) határozata

tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének felújítása vonatkozásában

50/2020. (III. 26.) határozata

a Győri Egyházmegyével együttműködésben megvalósuló új bölcsődei férőhelyek kialakításával kapcsolatos TOP pályázat benyújtásáról

51/2020. (III. 26.) határozata

az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

 

52/2020. (III. 26.) határozata

az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

53/2020. (III. 26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

54/2020. (III. 26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

55/2020. (III. 26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

56/2020. (III. 26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

57/2020. (III. 26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott

határozatai

 

 

Határozat száma

 

Határozat címe

26/2020. (III.12.) GB Határozat

Napirend elfogadása

27/2020. (III.12.) GB Határozat

a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű rekonstrukciójáról

28/2020. (III.12.) GB Határozat

a Sopron, Paprét 24. szám alatt található, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jog tárgyában

29/2020. (III.18.) GB Határozat

Napirend elfogadása

30/2020. (III.18.) GB Határozat

a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

31/2020. (III.26.) GB Határozat

Napirend elfogadása

32/2020. (III.26.) GB Határozat

tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének felújítása vonatkozásában (Zárt ülés!)

33/2020. (III.26.) GB Határozat

az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

34/2020. (III.26.) GB Határozat

az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

35/2020. (III.26.) GB Határozat

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

36/2020. (III.26.) GB Határozat

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

37/2020. (III.26.) GB Határozat

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

38/2020. (III.26.) GB Határozat

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

39/2020. (III.26.) GB Határozat

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottsága

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott

határozatai

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottsága

Határozat címe

10/2020. (III. 19.) határozata

az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság 2020. március 19-ei rendes ülésének napirendjéről

11/2020. (III. 19.) határozata

a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

12/2020. (III. 19.) határozata

pályázati felhívás kiírására (Sporttámogatás)

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott

határozatai

 

Határozat száma

 

Határozat címe

31/2020. (III. 12.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

32/2020. (III. 12.) JÜB határozat

a Sopron, Paprét 24. szám alatt található, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jog tárgyában

33/2020. (III. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

34/2020. (III. 23.) JÜB határozat

a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

35/2020. (III. 23.) JÜB határozat

„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

36/2020. (III. 23.) JÜB határozat

településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

37/2020. (III. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

38/2020. (III. 26.) JÜB határozat

a Győri Egyházmegyével együttműködésben megvalósuló új bölcsődei férőhelyek kialakításával kapcsolatos TOP pályázat benyújtásáról

39/2020. (III. 26.) JÜB határozat

az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

40/2020. (III. 26.) JÜB határozat

az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Költségvetési Bizottsága

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott

határozatai

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága

Határozat címe

20/2020. (III. 12.) határozata

Napirendi pontok

21/2020. (III. 12.) határozata

a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű rekonstrukciójáról

22/2020. (III. 12.) határozata

a Sopron, Paprét 24. szám alatt található, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jog tárgyában

23/2020. (III.17.) határozata

Napirendi pontok

24/2020. (III.17.) határozata

a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

25/2020. (III.17.) határozata

a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

26/2020. (III.26.) határozata

Napirendi pont

27/2020. (III.26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

28/2020. (III.26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

29/2020. (III.26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

30/2020. (III.26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

31/2020. (III.26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

32/2020. (III.26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

33/2020. (III.26.) határozata

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

 

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Kulturális és Oktatási Bizottsága

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott

határozatai

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Kulturális és Oktatási Bizottsága

 

Határozat címe

23/2020. (III. 17.) határozat

Napirendi pontok elfogadása

24/2020. (III. 17.) határozat

a Soproni Tankerületi Központ intézményátszervezésének véleményezéséről

25/2020. (III. 17.) határozat

a Soproni Múzeum 2019. évben végzett szakmai munkájáról és a 2020. évi munkatervének elfogadásáról

26/2020. (III. 17.) határozat

a Soproni Múzeum 2019. évben végzett szakmai munkájáról és a 2020. évi munkatervének elfogadásáról

27/2020. (III. 17.) határozat

pályázati felhívások kiírására (Kulturális feladatok, testvérvárosi kapcsolatok, civil szervezetek támogatására)

28/2020. (III. 17.) határozat

pályázati felhívások kiírására (Kulturális feladatok, testvérvárosi kapcsolatok, civil szervezetek támogatására)

29/2020. (III. 17.) határozat

pályázati felhívások kiírására (Kulturális feladatok, testvérvárosi kapcsolatok, civil szervezetek támogatására)

30/2020. (III. 26.) határozat

Napirendi pont elfogadása

31/2020. (III. 26.) határozat

tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének felújítása vonatkozásában (Zárt ülés tartandó!)

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Népjóléti Bizottsága

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott

határozatai

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 16/2020. (III.19.) határozata a Napirend elfogadásáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 17/2020. (III.19.) határozata a Soproni Szociális Intézmény Szakmai Programjának elfogadásáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 18/2020. (III.19.) határozata a Soproni Szociális Intézmény Szakmai Programjának elfogadásáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 19/2020. (III.19.) határozata a Soproni Szociális Intézmény Szakmai Programjának elfogadásáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 20/2020. (III.19.) határozata a pályázati felhívás kiírására

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 21/2020. (III.19.) határozata a Sopron, Építők u. 1. IV/49. szám alatt lévő
önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 22/2020. (III.19.) határozata a Sopron, Rodostói u. 2. I/9. szám alatt lévő
önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 23/2020. (III.19.) határozata a Sopron, Rodostói u. 6. I/6. szám alatt lévő
önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 24/2020. (III.19.) határozata a Sopron, Rodostói u. 6. fszt. 5. szám alatt lévő
önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 25/2020. (III.19.) határozata a Sopron, Rodostói u. 8. I/6. szám alatt lévő
önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 26/2020. (III.19.) határozata a Sopron, Baross u. 22/B fszt. 5. szám alatt lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 27/2020. (III.19.) határozata a Sopron, Újteleki u. 16. I/6. szám alatt lévő
önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 28/2020. (III.19.) határozata a Sopron, Ötvös u. 19. fszt. 4. szám alatt lévő
önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 29/2020. (III.26.) határozata a Napirend elfogadásáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 30/2020. (III.26.) határozata a Győri Egyházmegyével együttműködésben megvalósuló új bölcsődei férőhelyek kialakításával kapcsolatos TOP pályázat benyújtásáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 31/2020. (III.26.) határozata a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 32/2020. (III.26.) határozata a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 33/2020. (III.26.) határozata a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 34/2020. (III.26.) határozata a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 35/2020. (III.26.) határozata a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Városfejlesztési Bizottsága

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott

határozatai

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Városfejlesztési Bizottsága

Határozat címe

17/2020. (III. 12.) határozat

Napirend elfogadása

18/2020. (III. 12.) határozat

a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű rekonstrukciójáról

19/2020. (III. 18.) határozat

Napirend elfogadása

20/2020. (III. 18.) határozat

közterület elnevezéséről a Medvehagyma utca és a Szénégető dűlő között

21/2020. (III. 18.) határozat

közterület elnevezéséről a Medvehagyma utca és a Szénégető dűlő között

22/2020. (III. 18.) határozat

a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

23/2020. (III. 18.) határozat

„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

24/2020. (III. 18.) határozat

településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

25/2020. (III. 18.) határozat

a soproni 01076/46 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

26/2020. (III. 18.) határozat

a soproni 06/16 hrsz.-ú és a soproni 010/363 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

27/2020. (III. 18.) határozat

a soproni 01074/11 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

28/2020. (III. 18.) határozat

a „Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása” keretében, a Sopron Széchenyi tér 13. szám alatti épület Erzsébet utca felőli homlokzatának felújítására benyújtott pályázatról

29/2020. (III. 18.) határozat

a „Várkerület Portál Program” keretében, a Sopron, Széchenyi tér 13. szám alatti épület portál- és homlokzatfelújítására benyújtott pályázatról. 

 

 


Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott

határozatai

 

Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata

Határozat címe

6/2020. (III. 18.) határozata

a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről

7/2020. (III. 18.) határozata

a 2020. március 18-ai rendes ülése napirendjének elfogadásáról

8/2020. (III. 18.) határozata

a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

9/2020. (III. 18.) határozata

Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról

 


Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott

határozatai

 

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata

Határozat címe

6/2020. (III. 19.) határozata

a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről

7/2020. (III. 19.) határozata

a 2020. március 19-ei rendes ülése napirendjének elfogadásáról

8/2020. (III. 19.) határozata

a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

9/2020. (III. 19.) határozata

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról