datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére


Pályázati feltételek:

- Felsőoktatásban szerzett környezetmérnöki vagy természetvédelmi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettségek valamelyike.

-  cselekvőképesség,

-  büntetlen előélet,

-  magyar állampolgárság,

- számítógépes felhasználó ismeret (Word, Excel),

-  vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása,

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
 összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:

 -  közigazgatásban szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma: 

A hivatal környezet- természetvédelmi hatósági ügyeinek intézése (fakivágási kérelmek elbírálásának előkészítése, szakhatsági nyilatkozatok összeállítása. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése. vendéglátóhelyek zajkibocsátási határértékének megállapítása. Egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-    önéletrajzot a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

-    az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

-    előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat
     benyújtásakor fennáll-e,

-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,

-    a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatot,

-    nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők
     kezeljék.


Illetmény és juttatások:    A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a

                                           hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

 

A kinevezés határozatlan időre szól.  A próbaidő: 6 hónap.

 

További információ kérhető Papné Horváth Barbara Városgazdálkodási  osztályvezetőtől a  99/515-123-os telefonszámon.

 

A jelentkezéseket 2020.  november 22-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni "Környezetvédelmi ügyintéző"

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2020. november 30-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt, a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

            

Az állás betölthető: 2020. december 1.