datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve magasabb vezetői megbízásának betöltésére

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

 

1. A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

9400 Sopron, Fő tér 1.

 

2. A meghirdetett munkahely:

neve: Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve

címe: 9400 Sopron, Fő tér 1.

beosztás: vezető

 

3. A magasabb vezetői megbízás betöltésének képesítési feltétele:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően:

- a felsőoktatásban szerzett végzettség- és emellett

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy

b)  gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.

 

4. A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja és időtartama:

2021. április 1-től 2021. december 31-ig

 

5. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások nyújtása

 

6. Juttatások:

a) illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottakra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint

b) egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkáltatói döntés alapján.

 

7. A pályázat tartalmazza:

- szakmai önéletrajzot

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

- iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító oklevélmásolatot

- vezetésre vonatkozó szakmai programot

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

 

8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos adatok:

Benyújtás módja: kizárólag postai úton, egy példányban papíron, egy példányban CD lemezen, Word formátumban

Határidő: A www.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenéstől számított 30. nap éjfél

 

Címzett: Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője; postacíme: 9400 Sopron, Pf.: 127.

 

9. A pályázat elbírálásának határideje:

Jogszabály szerint, legkésőbb 2021. február 28.

 

10. Kiegészítő információ:

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályától postai úton beszerezhető „Az intézményvezetői pályázat felépítése, tartalmi követelményei” dokumentum alapján kell elkészíteni. További információ kérhető a 99/515-298 telefonszámon.

 

Letölthető pályázati felhívás (PDF)