datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, valamint Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2021. évben hozott határozatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, valamint

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének

2021. évben hozott határozatai

 

[A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.[1]]

 

     

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének

Határozat címe

 

1/2021. (I. 18.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásával kapcsolatos tulajdonosi döntésről

 

2/2021. (I. 18.) határozata

a Hova Tovább Alapítvány támogatásáról

 

3/2021. (I. 18.) határozata

a Sopron, Lenkey utca 1-3. szám alatti orvosi rendelő bérleti szerződésének módosításáról

 

4/2021. (I. 18.) határozata

előszerződés kötéséről a 26. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására

 

5/2021. (I. 25.) határozata

a Sopron, Lackner Kristóf utca 48. sz. alatti, „Kristály Üzletházban” lévő, 19. és 20. számú üzlethelyiségek Soproni Jégkorong Sportegyesület részére történő bérbeadásáról

 

6/2021. (I. 25.) határozata

a Csőszház dűlő Közműépítő Közösség lakossági szennyvízcsatorna építés támogatásának visszavonásáról

 

7/2021. (II. 9.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

 

8/2021. (II. 9.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

 

9/2021. (II. 16.) határozata

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2021. évi intézkedésekről

 

10/2021. (II. 16.) határozata

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2021. évi intézkedésekről

 

11/2021. (II. 16.) határozata

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2021. évi intézkedésekről

 

12/2021. (II. 16.) határozata

a Széchenyi István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

 

13/2021. (II. 16.) határozata

a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

 

14/2021. (II. 16.) határozata

Beszámoló a 2020. évben hozott közgyűlési és polgármesteri határozatok végrehajtásáról

 

15/2021. (II. 16.) határozata

Beszámoló a 2020. évben hozott közgyűlési és polgármesteri határozatok végrehajtásáról

 

16/2021. (II. 16.) határozata

Beszámoló a 2020. évben hozott közgyűlési és polgármesteri határozatok végrehajtásáról

 

17/2021. (II. 16.) határozata

Beszámoló a 2020. évben hozott közgyűlési és polgármesteri határozatok végrehajtásáról

 

18/2021. (II. 16.) határozata

Beszámoló a 2020. évben hozott közgyűlési és polgármesteri határozatok végrehajtásáról

 

19/2021. (II. 16.) határozata

Beszámoló a 2020. évben hozott közgyűlési és polgármesteri határozatok végrehajtásáról

 

20/2021. (II. 16.) határozata

Beszámoló a 2020. évben hozott közgyűlési és polgármesteri határozatok végrehajtásáról

 

21/2021. (II. 16.) határozata

Beszámoló a 2020. évben hozott közgyűlési és polgármesteri határozatok végrehajtásáról

 

22/2021. (II. 16.) határozata

Beszámoló a 2020. évben hozott közgyűlési és polgármesteri határozatok végrehajtásáról

 

23/2021. (II. 16.) határozata

a 2021. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2020. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

 

24/2021. (II. 16.) határozata

a 2021. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2020. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

 

25/2021. (II. 16.) határozata

a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezéséről

 

26/2021. (II. 16.) határozata

közgyűlési ülésnapok meghatározása tárgyában

 

27/2021. (II. 16.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról

 

28/2021. (II. 16.) határozata

a Sopron, Vitnyédy utca 25. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

29/2021. (II. 16.) határozata

a Sopron, Feketevárosi utca 37/A. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

30/2021. (II. 16.) határozata

a Sopron, Ady Endre út 22. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

31/2021. (II. 16.) határozata

a Sopron, Lakfalvi utca 9. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

32/2021. (II. 16.) határozata

„Víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztése” pályázatok benyújtásáról és a kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodások megkötéséről

 

33/2021. (II. 16.) határozata

„Víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztése” pályázatok benyújtásáról és a kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodások megkötéséről

 

34/2021. (II. 16.) határozata

a Vásárcsarnok területén található, soproni 465/4/A/1 hrsz-ú üzlet megvásárlásáról

 

35/2021. (II. 16.) határozata

az UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kft. GYIK Rendezvényházzal kapcsolatos beszámolási kötelezettségének rendjéről

 

36/2021. (II. 16.) határozata

a Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi nyitvatartási rendjéről

 

37/2021. (II. 16.) határozata

a Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi nyitvatartási rendjéről

 

38/2021. (II. 16.) határozata

óvodák 2021. évi nyári nyitvatartásának rendjéről

 

39/2021. (II. 16.) határozata

óvodai működési körzetek megállapításáról

 

40/2021. (II. 16.) határozata

az Egyesített Bölcsődék 2021. évi nyári és téli nyitvatartásának rendjéről

 

41/2021. (II. 16.) határozata

a Sopron, Táncsics utca 17-19. I/13. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről (Zárt ülés tartható!)

 

42/2021. (II. 16.) határozata

a Sopron, Táncsics utca 17-19. I/13. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről (Zárt ülés tartható!)

 

43/2021. (II. 16.) határozata

a Sopron, Táncsics utca 17-19. I/13. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről (Zárt ülés tartható!)

 

44/2021. (II. 16.) határozata

a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítésére vonatkozó szerződés módosításáról

 

45/2021. (II. 16.) határozata

a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának átruházásáról[1] A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától, illetve a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.