datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2022-04-28 KGY rendes ülés meghívó

40150-5/2022.

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2022. április 28-án csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

   

 Napirendi pontok:

1.

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről és beszámoló a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Molnár Sándor tűzoltó ezredes, kirendeltség-vezető

2.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi „Éves Ellenőrzési Jelentéséről”

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Patzner László belső ellenőrzési vezető

3.

Előterjesztés a Lackner Kristóf Általános Iskola Mátyás király utcai telephelyének átszervezéséről

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna osztályvezető

4.

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2022. évi intézkedésekről

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna osztályvezető

5.

Előterjesztés egyes költségvetési intézmények alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna osztályvezető

6.

Előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna osztályvezető

7. 

Előterjesztés kulturális, valamint szociális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna osztályvezető

8.

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2021. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          Csiszár Szabolcs alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                                    Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                    Abdai Zsolt, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                    Pongráczné Várnai Mária, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                    Magas Ádám, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                    Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                    Filep Márk, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                    Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

9.

Beszámoló a 2021. évben hozott közgyűlési és polgármesteri határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

10.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Illés Magdolna megbízott osztályvezető

                          Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Szalay Katalin megbízott osztályvezető-helyettes

                          dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

11.

Előterjesztés a Sopron, Fő tér 7. szám alatt található ingatlan (Tábornok ház, 196 hrsz) kialakítás alatt álló, földszinti részének hasznosítására beérkezett pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

12.

Előterjesztés a Szent Imre Plébánia és templom alatt elhelyezkedő földterület jogi rendezéséről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

13. 

Előterjesztés a 9407 Sopron, Tavirózsa utca 14. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

14.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve, valamint a Külterület Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáról az Innovációs Technológiai Centrum II. ütemének megvalósíthatósága céljából (rendeletalkotás)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

15.

Előterjesztés önkormányzati intézményvezetők illetményének megállapításáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

16.

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2021. évi beszámoló, 2022. évi üzleti terv, vezérigazgatói megbízás, új tevékenységi kör)

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Varga Zoltán vezérigazgató

17. 

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2021. évi beszámoló, 2022. évi üzleti terv)

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Major Lajos ügyvezető

18.

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2021. évi beszámoló, 2022. évi üzleti terv)

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                    Kelemen Imre ügyvezető

19.

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2021. évi beszámoló, 2022. évi üzleti terv)

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Harka Zoltán ügyvezető

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2022. április 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Farkas Ciprián

polgármester