datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2022-05-26 Kgy rendes ülés meghívó

 40150-7/2022.

Sopron címer

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2022. május 26-án csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó rendes ülésére

 

   

 

Napirendi pontok:

1.                

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2021. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Herczeg Zoltán rendőr alezredes, kapitányságvezető

2.                

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna osztályvezető

3.                

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2021. évi értékeléséről

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadók:           Roth Gyuláné igazgató

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

4.                

Előterjesztés az önkormányzati alapítványokról és közalapítványokról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

5.                

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

6.                

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

                          Szalay Katalin megbízott osztályvezető-helyettes

                          Illés Magdolna megbízott osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

7.                

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

                          Szalay Katalin megbízott osztályvezető-helyettes

                          Illés Magdolna megbízott osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

8.                

Előterjesztés változtatási tilalom meghosszabbításáról a Tárczy-Hornoch Antal utca – Póda Endre utca – Nemeskúti út – 5125/54 hrsz.-ú út, a 16467 hrsz.-ú út, a 16364 hrsz.-ú ingatlan és a Vendel Miklós utca által lehatárolt tömbre vonatkozóan, az 5242/56-5242/59 hrsz.-ú és a 18013/2 hrsz.-ú ingatlanok kivételével (rendeletalkotás)

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

9.                

Előterjesztés a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat területét érintő, új beépítésre szánt területek kijelöléséről

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

10.             

Előterjesztés a „Sopron, Északnyugati városrész, Sopronbánfalva-Kutyahegy, Lőverek és a Délkeleti gazdasági területre vonatkozó Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása a Lővereki városrészben létesítendő Multifunkcionális Konferencia és Rendezvényközpont területére vonatkozóan” című tervezési munka partnerségi egyeztetési eljárásának lezárásáról

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

11.             

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen a Potzmann dűlő közelében

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

12.             

Előterjesztés hulladékgazdálkodási cégekkel kapcsolatos döntésekről

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                   Kosztka László ügyvezető

13.             

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 65. 1. emelet 6. szám alatt található, „lakás” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jogról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

14.             

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Illés Magdolna megbízott osztályvezető

15.             

Előterjesztés a Sopron, Magyar utca 8. szám alatti társasház mögötti ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2022. május 13.

 

Dr. Farkas Ciprián

polgármester