datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2022-06-30 Kgy rendes ülés meghívó

 

40150-10/2022.

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2022. június 30-án csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

1.                   

Előterjesztés „Sopronért Emlékérem” adományozásáról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

2.                   

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

3.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

4.                   

Előterjesztés a 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

 

 

 

5.                   

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadók:            Virágh Natália Anna osztályvezető

                          Péli Nikoletta intézményvezető

 

 

6.                   

Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola magasabb vezetői megbízással kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna osztályvezető

 

 

7.                   

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna osztályvezető

 

 

8.                   

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:            Virágh Natália Anna osztályvezető

                          Kocsis Zsuzsanna intézményvezető

                          Roth Gyuláné intézményvezető

 

 

9.                   

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:            Virágh Natália Anna osztályvezető

                          Péli Nikoletta intézményvezető

                          Roth Gyuláné intézményvezető

 

 

10.               

Előterjesztés kulturális feladatot ellátó alapítvány támogatásáról

 

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna osztályvezető

 

 

 

 

 

 

11.               

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Varga Zoltán János vezérigazgató

                          Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

12.               

Előterjesztés a németországi Bad Wimpfen testvérvárosba történő látogatásról

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

13.               

Előterjesztés a németországi Kempten testvérvárosba történő látogatásról

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

14.               

Előterjesztés a japán Kazuno testvérvárosba történő látogatásról

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

15.               

Előterjesztés az angliai Coventry városba történő látogatásról

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

16.               

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Gombocz Endre utca és a Koronázódomb által határolt területen

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Tóth Gábor osztályvezető

 

 

17.               

Előterjesztés az Előkapu 5. szám alatti társasházban található padlás elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

18.               

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Illés Magdolna megbízott osztályvezető

 

 

 

19.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Illés Magdolna megbízott osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2022. június 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Farkas Ciprián

polgármester