datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2023-02-23 JÜB rendkívüli ülés előterjesztései

40011-4/2023.

 Sopron címer

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2023. február 23. napján (csütörtökön) 13:15-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendkívüli ülésére

 

   
Napirendi pontok:  
1.

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló, az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló, és egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

2.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2023. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás módosítása)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

                          Kóczán Péter ügyvezető

                          Kuslics Balázs ügyvezető

3.

Előterjesztés a 9400 Sopron, Újteleki u. 25. B. ép. 1. em. 3. sz. alatti, 386/1/B/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető