datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem


Adóbevallásra kötelezett az az adózó, aki Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén levő termőföld bérbeadásból bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki.

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem akkor nem adóköteles, ha a haszonbérbeadás határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály

Önkormányzati adócsoport I.-II.

9400 Sopron, Fő tér 1.

Ügyintézés kezdeményezhető: Új adózó esetén adóbejelentkezési lapot kell kitölteni amit személyesen illetve postán is el lehet küldeni az adócsoportokhoz. Az adatokban történt bármely változásról adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn az önkormányzati adóhatóság felé.

Az adóbevallást a magánszemély a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20. napjáig, a kifizető az adóévet követő február 25-ig teljesíti az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

Az adóbevallást a magánszemélyek személyesen vagy postán juttathatják el az önkormányzati adóhatósághoz. Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, jogi személyek csak elektronikusan nyújthatják be.

Űrlap, nyomtatvány: a szükséges nyomtatvány az Önkormányzati adócsoportoknál szerezhető be, illetve az E-Önkormányzat Portálon keresztül elektronikusan beküldhető.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem beszedési számlaszáma: 50433326-10016790

Vonatkozó jogszabályok: