datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Adóigazgatási továbbá Intézményi költségvetési és számviteli ügyintézői munkakör betöltésére.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet

Adóigazgatási továbbá Intézményi költségvetési és számviteli ügyintézői  munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:     

-  Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség  vagy felsőoktatásban
       szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai,  illetve mérlegképes könyvelői szakképesítés,

       Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki
       ügyintézői, mérlegképes könyvelői, logisztikai szakképesítés.

-     számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),

-     büntetlen előélet,

-     cselekvőképesség,

-     magyar állampolgárság,

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon
      fenn összeférhetetlenség,

-     az Adóigazgatási ügyintézői állás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 

Előnyt jelent:

- Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat, továbbá ASP szakrendszer ismerete.

 

A munkakörök fő tartalma: 

Intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása (utalás előkészítése, könyvelés, jelentések készítése).

Adóigazgatási ügyintéző:

-       jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemély  kommunális adója és talajterhelési díj vonatkozásában és az adó-végrehajtási feladatok ellátása során;

-       fizetési könnyítés iránti kérelem döntésre történő előkészítése;

-       adóellenőrzés helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag összevetése saját nyilvántartással az osztályon; helyszíni szemle lefolytatása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 -    önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

 -    az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

 - előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a
      pályázat benyújtásakor fennáll-e,

 -    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,

 - nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt
      vevők kezeljék.

 

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint                      
                                               a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

 

A kinevezések határozatlan időre szólnak.    A próbaidő: 6 hónap.

 

További információ kérhető az Adóigazgatási ügyintéző esetén Gintnerné Orbán Mária Adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515-114-es, az Intézményi költségvetési és számviteli ügyintézői munkakör esetén Németh-Károly Anita osztályvezetőtől a 99/515-141-es hivatali telefonszámon.

               

A jelentkezéseket 2023.  július 21-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni " Intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző",  vagy „Adóigazgatási ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2023. július 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt, a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja az Adóigazgatási ügyintézői vagy az Intézményi költségvetési és számviteli ügyintézői munkakörre megfelelő pályázó kiválasztása, a pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján kezeli. Az adatokat polgármesteri hivatal illetékes ügyintézői dolgozzák fel, kizárólag ők és az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg.

              Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.