datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2023-12-21 JÜB rendkívüli ülés előterjesztései

40011-24/2023.

Sopron címer

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2023. december 21. napján (csütörtökön) 13:45-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendkívüli ülésére

 

 

Napirendi pontok:

1.

Előterjesztés SMJV Önkormányzata, valamint a Gyermekjóléti Társulás fenntartásában működő intézmények és a Soproni Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók :           Németh-Károly Anita osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

 

 

2.

Előterjesztés hulladékgazdálkodási tárgyú szerződésekről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Kosztka László ügyvezető

 

 

 3.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

 

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

 4.

Előterjesztés a településkép védelméről szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet és Sopron Településképi Arculati Kézikönyve módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

 5.

Előterjesztés a Sopron MJV Külterület, Brennbergbánya, Görbehalom, Ó-Hermes, Új-Hermes és Balf városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

 6.

Előterjesztés a 9400 Sopron, Ferenczy János u. 6. sz. alatti, 3857/A/39 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Tóth Gábor osztályvezető