datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2024-02-26 JÜB rendes ülés előterjesztései

40023-2/2024.

 Sopron címer

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2024. február 26. napján (hétfőn) 16:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

   

Napirendi pontok:

 

1.        

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kosztka László ügyvezető

 

2.       

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kosztka László ügyvezető

 

3.       

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Major Lajos ügyvezető igazgató

 

4.       

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kóczán Péter ügyvezető

 

5.       

Előterjesztés a Soproni Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kuslics Balázs ügyvezető

 

6.       

Előterjesztés a védőnői ellátás átszervezésével kapcsolatos döntés meghozataláról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                Virágh Natália Anna osztályvezető

 

7.       

Előterjesztés a Sopron, Hársfa sor 35. sz. alatti ingatlanra vonatkozó településképi döntés végrehajtásával kapcsolatos végzéssel szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                Fleckné dr. Fekete Judit jogtanácsos

 

8.       

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közszolgálati tisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 28/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

9.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

10.    

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2023. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:         dr. Farkas Ciprián polgármester

                                  dr. Simon István alpolgármester

                                  dr. Csiszár Szabolcs alpolgármester

                                  dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                                  Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                  Abdai Zsolt, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                  Pongráczné Várnai Mária, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                  Magas Ádám, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                  Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                  Filep Márk, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                  Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:                    dr. Kovács Gábor aljegyző

 

11.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Németh-KárolyAnita osztályvezető

                          Szalay Katalin osztályvezető helyettes

                          Illés Magdolna osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

12.    

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

 

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                Illés Magdolna osztályvezető

 

13.    

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:        dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:              Illés Magdolna osztályvezető

                            Varga Zoltán vezérigazgató

 

14.    

Előterjesztés a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző