datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

  	képek
| továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Történetek formákkal, anyagokkal - Ifj. Szlávics László kiállítása a Körmendi Galériában

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódik ifj. Szlávics László kiállítása, amely ma a Körmendy Galériában nyílott meg - A kiállítást megelőzően ifj. Szlávics László Liszt-szobrot adományozott a soproni zeneiskolának, amelyet a város nevében Abdai Géza alpolgármester köszönt meg a művésznek.

A modern látásmód és az ősi szakralitás jelenik meg e tárlaton. De ez nem ismeretlen a soproniak számára, hiszen ifj. Szlávics László az érembiennálék szereplője, sőt, nagydíjasa is.

A Sopronban bemutatott alkotások nem határolhatók be egyetlen művészeti ágba, bár vitathatatlan alapjuk az éremművészet. Azonban ennek ürügyén szívesen kirándul a képzőművészet és az iparművészet, a szobrászat tájára is. Akár mondhatnánk azt is: a jó ötvös kezével és szemével ötvözi azokat.

20090620szlavics07m.jpg

De nemcsak a művészeti ágakat hozza sajátos szintézisbe, hanem a régmúlt korok szemléletét, szakralitását helyezi olyan környezetbe, amiben az a mai modern világ számára is érthető. Pontosabban: újrafogalmazható, felfedezhető vagy egyszerűen csak felfogható.

20090620szlavics08m.jpg

Sopron nevében Abdai Géza alpolgármester ajánlotta ifj. Szlávics László műveit a tárlatlátogatóknak

Ifjú Szlávics László minden tárgya történeteket mesél, jobban mondva sugall: a formákkal, a fényekkel, az anyagokkal – fogalmazott Abdai Géza. Mert az igazi művészet lényege, hogy a befogadóra szabott. Mindenkinek magának kell megbirkóznia az anyaggal, a szellemi erővel és a jelentés mélységével – tette hozzá.

És valóban : ifj. Szlávics László alkotásai ütköztetnek is minket: a mait a régi korok szépségeszméjével. Ki-ki eldöntheti aztán, hogy melyik áll szívéhez közelebb. És a magunk világát látjuk meg a tárgyakban. Nézzük hát így az alkotásokat. Keressük meg az értékeket – nemcsak a valós anyagi érték mérőjét, nemcsak az esztétikait, hanem az emberi-filozófiai mértéket és kincset! Azzal az alázattal, amilyennel a művész megalkotta az előttünk lévő formákat, amelyeket a legelvontabb művekben is megláthatunk.

 

 

Ifj. Szlávics László kiállítását a Körmendi Galéria Artner-palotájában Pallag Márta művészettörténész értékelte

Pallag Márta művészettörténész elmondta: a soproni XVI. Országos Érembiennálé nagydíjas művésze, ifj. Szlávics László nemcsak a biennálénak hagyományosan otthont adó Orsolya téri Lábasházban rendez önálló kamarakiállítást, hanem egyúttal meghívást kapott az Artner Palota galériájába is, ahol – a biennálé megnyitóját megelőző napon - legfrissebb szobrászati alkotásai kerülnek bemutatásra.

Ifj. Szlávics László - bár elsősorban éremművésznek tartja magát – experimentális művészi törekvéseit a kortárs éremművészet gyakorlatától örökölve (amely saját műfaji és formai határait átlépve immár otthonossá vált a képző- és iparművészet szinte valamennyi területén) eljutott tárgyalkotó leleményének egy más dimenziót képviselő megfogalmazásaihoz is.

A művésztől megszokott nagyfokú szakmai igényességgel, artisztikus kivitellel és invenciózus tartalommal megalkotott tárgyegyüttes egy régi satupad elemeinek a felhasználásával született meg. Kvázi faépítményei, házfal-részletei - melyeknek különleges felületi „patináját” a fa égetésével érte el a művész – felfogásukban, gondolati megközelítésükben és művészi kifejezésükben leginkább talán a nagy múltú arte povera művészeti mozgalmával mutatnak rokonságot. Alkotásai egyszerre tartalmaznak természeti és mesterséges elemet, valamint a maga kontinuitásában mutatják be azt a bizonyos drámaisággal átitatott, visszafordíthatatlan folyamatot, miszerint a természetből születő civilizáció (amely megteremtése pillanatától kezdve újra közelíteni kezd a természet felé) lassan visszatér a kiinduló pontjába.

A kiállítás a Sopron, Templom utca 18. szám alatti kiállítóteremben 2009. június 20. – 2009. július 20. között tekinthető meg.

***

Ajándék Liszt-szobor a Horváth József Művészeti Iskolának

Ünnepet ült ma a Sopron nagy múltú zeneiskolája, ahol a zene és a képzőművészet talált egymásra abban a nemes gesztusban, hogy ifjabb Szlávics László, Érembiennálénk nagydíjas művésze Liszt szobort adományozott a zeneiskolának.

- Úgy hisszük, hogy ez az alkotás nem kerülhetett volna méltóbb helyre, mint a hajdani Zeneegylet utódműhelyébe, a zeneiskolába. Abba a zeneiskolába, amely neves, és elismert művész-tanárokat adott hazánknak - hangsúlyozta Abdai Géza alpolgármester az átadás alkalmából tartott ünnepségen.

 

20090620szlavics04m.jpg

És ha már a Soproni Zeneegyletről esett szó, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy éppen 180 évvel ezelőtt, – az idén kétszáz esztendeje elhunyt – Joseph Haydn oratóriumai hatására, a város zeneszerető polgársága Zeneegyesületbe tömörült. Így kívánták lehetővé tenni a művészi zene megszólaltatását Sopronban. Ennek következtében már természetesnek vesszük, hogy van Zeneiskolánk, szimfonikus zenekarunk és több kórusunk is. Olyan művészeti központok, amelyek azóta is Sopron zenei életének stabil pillérei.

,,Álljon hát itt e szobor, mindig emlékeztetve minket felelősségünkre és elkötelezettségünkre a haza, a város és a művészetek iránt! Sopron város polgársága nevében köszönöm ifj. Szlávics Lászlónak a nemes ajándékot, és kérem, hogy a zeneiskolánk, amelyre most ez az alkotás rábízatott, legyen gondos őrzője, szellemének továbbörökítője! - fogalmazott Sopron közösségi ügyeiért felelős alpolgármestere.

BTÉ