Nyomtatás

Emléktábla a városgyarapító testvérpár tiszteletére

,,Ebben a házban éltek a Káspár nővérek, Teréz és Hermina, a közjó önzetlen támogatói, a soproni szoborpark életre hívói, a reformkori honleányok hű utódai”, idézik Sarkady Sándor költő sorai a Káspár nővérek emlékezetét a ma felavatott emléktáblán a Deák tér 7-es számú ház falán Sopronban.

Az avatóünnepségen megjelenteket elsőként dr. Józan Tibor, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke köszöntötte, aki elmondta, hogy az idei Rotary-sétán összegyűlt adományokat az emléktáblára és a Tompa Mihály szobor újbóli visszaállítására fordította a szervezet.

20091119kaspar001m.jpg

Dr. Fodor Tamás polgármester ,, a mosolygós arcú, tiszteletre méltó” Káspár testvérekre emlékezve, megköszönte mindazoknak az áldozatvállalását, akik hozzájárultak Káspár Hermina (1913- 2003) és Terézia (1909- 2001) emlékük megörökítéséhez.

Mindig voltak olyan lelkes és tisztességes gondolkodású polgárok, akik önzetlenül támogatták a köztéri művészeti alkotások létrejöttét Sopronban , azért, mert Sopron szerelmesei voltak. Mindig voltak olyanok, akik nemcsak beszéddel, de tettükkel, adományaikkal mindezt meg is valósították.

Az emlékük megőrzésén túl fontos az a szellemiség, amire tettük mutat, és, ami a soproniak számára példakép – fogalmazott Sopron polgármestere.

20091119kaspar010m.jpg

A Káspár testvérek szellemiségét örökítsük át a jelenbe, és a közjó érdekében tegyük meg mindazt, ami tőlünk telik – kérte dr. Fodor Tamás.

Perkovátz Tamás, a Soproni Városszépítő Egyesület alelnöke méltatta a Káspár testvérek életművét. Elmondta: a táblaavatást azért időzítették a mai napra, mert ez Káspár Teréz halálának évfordulója.A Káspár-testvérek az 1712-ben polgárjogot nyert Hochholczer Mátyás szűcs leszármazottai. Anyjuk német, apjuk magyar volt, Ők maguk mindkét nyelvet beszélték, szívükben magyarok voltak: magyarok és legfőképp soproniak – mondta Perkovátz Tamás.

20091119kaspar003m.jpg

,,A Deák-tér köztéri szoborparkját Terézia és Hermina egyaránt gyarapította. Terézia állíttatta Vörösmarty Mihály, Kölcsey Ferenc, Tompa Mihály valamint Arany János szobrát, Hermina a Kossuth domborművet és Gyóni Géza mellszobrát.

Mindenüket – ingóságaikat és még ezt, a mögöttünk lévő lakásukat is - eladták, hogy árát szeretett városuk, Sopron javára fordítsák!

De mindez nem volt elég: alapítványok sokaságát is támogatták – határainkon innen és túl. Evangélikusok lévén, egyházuk sorsát is a szívükön viselték: a templomban megcsináltatták a két ólomüveg ablakot az oltár mögött, Luthernek emléktáblát készíttettek, az evangélikus temetőben padokat állíttattak, a ravatalozót pedig bedrapériáztatták. Ők emeltették az Aradi vértanúk emléktábláit, és jórészt az ő adományaikból született a II. Világháborús emlékmű a Deák-téren (amellyel két fivérüknek – Henriknek és Árpádnak - is emléket állítottak)

Sopron közössége 1997. március 15-én Pro Urbe-díjjal mondott köszönetet a Káspár-testvéreknek, a Városszépítő Egyesület pedig 1997. november 26-án dísztagjaivá választotta őket. 2000-ben zászlóanyák lettek, ők köthették fel a millenniumi zászló emlékszalagját...”

20091119kaspar011m.jpg

A míves emléktábla Sz. Egyed Emma érem- és szobrászművész alkotása, amelynek készítését a Soproni Városszépítő Egyesület, a Perkovátz-ház Baráti Kör, a Rotary Club Sopron, továbbá dr. Fodor Tamás polgármester saját keretéből támogatta.

20091119kaspar014m.jpg

B. Tóth Éva2009. november 19. / Kultúra