Nyomtatás

2011-04-28 Kgy rendes ülés előterjesztései

40333-3/2011.

Frissítve: 2011. április 28.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2011. április 28-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Napirendi pontok:


 


Településrészi önkormányzati képviselő eskütétele

 

 

 


Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.                   

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2010. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Farkas Gábor rendőr alezredes, kapitányságvezető

 

 

2.                   

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– előterjesztői kiegészítés

– a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa

 

 

3.                   

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– a rendelettervezet 1-5. melléklete

 

 

4.                   

Előterjesztés a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– előterjesztői kiegészítés

– a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa

 

 

5.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2010. évi értékeléséről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadók:            Földes Tamásné mb. osztályvezető

                          Kónyi-Kiss Gáborné dr. gyámhivatal-vezető

 

 

6.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

7.                   

Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéről szóló határozat visszavonásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet jogtanácsos

 

 

8.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatai közép- és kisfeszültségű villamos-hálózat, közvilágítás táphálózat, táv- és hírközlési hálózat vezetékeinek vezetési módjára vonatkozó előírásai módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

 

9.                   

Előterjesztés Sopron, Külterület városrészre változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet melléklete

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

Kapcsolódó anyag:

– a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa

 

 

10.               

Előterjesztés az Ifj. Flandorffer Ignác szobor felállításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

 

11.               

Előterjesztés a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

 

12.               

Tájékoztató az éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

 

13.               

Előterjesztés bírósági ülnökök választására

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

 

14.               

Előterjesztés a Bad Wimpfen testvérvárosba történő látogatásról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

Kapcsolódó anyag:

– CSEREANYAG

 

 

15.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az igazgatási szünet bevezetéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

16.               

Előterjesztés a Rejpál háznak a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat használatába adásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– előterjesztői módosítás

 

 

17.               

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a Sopron Városkörnyéki Hegyközség és a Sopron-Fertőmenti Hegyközség helyiségbérleti kérelmének elbírálásáról

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

18.               

Előterjesztés a Sopron, Bécsi út 3. szám alatti társasházban található lakás elidegenítéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

19.               

Előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a Sopron, Ötvös u. 10. szám alatti ingatlanok vonatkozásában (Zárt ülés tartható!)

 

1-4. melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

20.               

Előterjesztés a Sopron, Pócsi utca 22. és a Fapiac utca 5-7. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                    Kuslits Tibor városi főépítész

 

 

21.               

Előterjesztés a soproni 15900 hrsz-ú állami közút egy részének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

22.               

Előterjesztés közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerződésről

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

23.               

Előterjesztés a Jegenye Sori Óvoda magasabb vezetőjének nyugdíjazásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

24.               

Előterjesztés a Jereváni Kék Óvoda magasabb vezetőjének nyugdíjazásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

25.               

Előterjesztés a Kőszegi Úti Óvoda magasabb vezetőjének nyugdíjazásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

26.               

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház gazdasági igazgatójának felmondásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

27.               

Előterjesztés intézményi jogviszony megszüntetéséről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

28.               

Előterjesztés lakásfenntartási támogatás kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

29.               

Előterjesztés önkormányzati alapítványok alapító okiratának módosításáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

Kapcsolódó anyag:

– előterjesztői kiegészítés

 

 

30.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

Kapcsolódó anyagok:

– Biczi László önkormányzati képviselő módosító indítványai

– előterjesztői módosítás

 

 

31.               

Előterjesztés aljegyzői pályázat kiírásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

 

32.               

Előterjesztés a Megyei Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

33.               

Előterjesztés a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács tagjának megválasztásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

34.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Baranyai Márta mb. osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Független Könyvvizsgálói Jelentés (a 34., 35., 36. napirendi ponthoz)

 

 

35.               

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Baranyai Márta mb. osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Független Könyvvizsgálói Jelentés (a 34., 35., 36. napirendi ponthoz)

 

 

36.               

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Nyerges Ferenc ügyvezető

                          Baranyai Márta mb. osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Független Könyvvizsgálói Jelentés (a 34., 35., 36. napirendi ponthoz)

 

 

37.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jogtanácsos, jogi és közbeszerzési szakreferens

 

 

38.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról (SMJV Polgármesteri Hivatal)

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról (SMJV Önkormányzata)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Baranyai Márta mb. osztályvezető

                                    Földes Tamásné mb. osztályvezető

                                    Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

39.               

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórház bérleti szerződésének tulajdonosi hozzájárulásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Prof. dr. Baranyai Tibor főigazgató főorvos

                          Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

40.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórház Felügyelő Tanácsába történő delegálásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

41.               

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház gazdasági igazgatói munkakörének ellátásáról (pályázati felhívás)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

42.               

Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– előterjesztői módosítás

 

 

43.               

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Földes Tamásné mb. osztályvezető

                          Dr. Komornoki László vezérigazgató

 

Az előterjesztést az előterjesztők visszavonták!

44.               

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Az előterjesztést az előterjesztők visszavonták!

45.               

Előterjesztés a Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése című projekt támogatás összegének egy részéről történő lemondásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

                          Rétfalvi Balázs beruházási ügyintéző

 

 

46.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– előterjesztői kiegészítés

 

 

47.               

Előterjesztés a vízi közmű rendszerek közös működtetésére és közös vagyonkezeléséről szóló szerződés, valamint a Sopron környéki fürdők működtetéséről és vagyonkezeléséről szóló szerződés módosításáról

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Havas András vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

48.               

Előterjesztés a KEOP 2.2.3.a „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című pályázat benyújtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:            Havas Andás vezérigazgató

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

49.               

Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. közgyűlésén szereplő napirendi pontokról

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Havas András vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

50.               

Tájékoztató a Nyugat-Pannon Zrt. közgyűléseiről és a Sopron Régió Nonprofit Kft. taggyűléséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

51.               

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

2010. évi Üzleti és Közhasznúsági jelentés

2011. évi Üzleti terv

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Földes Tamás ügyvezető

                                   Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

52.               

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

2010. évi Beszámoló

2011. évi Üzleti terv

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Kelemen Imre ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

53.               

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

2010. évi Közhasznú jelentés

2010. évi Üzleti jelentés

2011. évi Üzleti terv

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Nyerges Ferenc ügyvezető

                                    Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

54.               

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi Éves Beszámolójáról és 2011. évi üzleti tervéről

 

2010. évi Éves Beszámoló

2010. évi Üzleti jelentés

2011. évi Üzleti terv

 

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– a Felügyelő Bizottsági véleménye

 

 

55.               

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

2010. évi Éves Beszámoló

2011. évi Üzleti terv

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Kosztka László ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Sopron, 2011. április 28.2011. április 28. / Előterjesztések