Nyomtatás

2011-12-19 JÜB rendes ülés előterjesztései

Frissítve: 2011. december 12.

Ügyiratszám: V/48036-17/2011.

MEGHÍVÓ

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2011. december 19-én (hétfőn) 14,00 órakor a Városháza (Fő tér 1.) I. emeleti Kistermében

tartandó ülésére

 

   

Napirendi pontok:

 

 

1.

Előterjesztés az IGSZ megszűnése miatt szükséges szerződések megkötéséről és alapító okirat módosításokról

 

I. határozati javaslat melléklete (Később lesz elérhető!)

II.-X. határozati javaslat mellékletei

XI.-XX. határozati javaslat mellékletei

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

2.

Előterjesztés a szociális intézmények átszervezése miatt szükséges szerződések módosításáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

3.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

4.

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

5.

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft. közhasznú szerződéséről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

 

6.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sportélet támogatásáról szóló 1/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Rákóczi József sportfelügyelő

 

 

7.

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

8.

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

9.

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Hegedűs Attila igazgató lelkész

Wartha Jánosné ügyvezető

 

 

10.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Patzner Gábor ügyvezető

 

 

11.

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Melléklet

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Havas András vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

12.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Kosztka László ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

13.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

14.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 31/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

15.

Előterjesztés a közterületek tisztításáról és a közutak karbantartásáról, fenntartásáról, felújításáról szóló közszolgáltatási szerződésről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

dr. Komornoki László vezérigazgató

 

 

 

16.

Előterjesztés a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

17.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint egyes szervezeti egységei ügyrendjének módosításáról

 

Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző

Előadók: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

 

Sopron, 2011. december 12.

 

 

Tóth Éva

elnök2011. december 13. / Előterjesztések